Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo Messenger
Un edifici de pisos al fons, amb diversos bitllets de 50 euros i al cercle, el logotip d'Hisenda

Si tens una casa en propietat, pren nota de l'avís que fa l'Agència Tributària

Els arrendadors que venguin els immobles han de pagar una sèrie d'impostos, però també hi ha exempcions

L'Agència Tributària ha llançat un avís als propietaris d'habitatges pel que fa al pagament d'impostos. Els arrendadors han de complir amb una sèrie d'obligacions tributàries en cas de vendre un immoble. Els ingressos per aquest tràmit poden ser molt alts, però Hisenda també n'ha de rebre una part.

Per això, els venedors han de pagar una sèrie d'impostos. El primer és l'impost sobre béns immobles (IBI). El comprador i el venedor paguen la quantitat proporcional en funció del temps en què cadascú ha tingut l'habitatge en propietat.

A més, els propietaris també han d'abonar la plusvàlua municipal en un termini màxim de 30 dies hàbils després de confirmar-se la venda. I l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) tampoc no s'ha d'oblidar. A la declaració de la Renda caldrà informar si s'ha produït algun guany patrimonial.

Exempcions per no pagar IRPF

No obstant això, hi ha exempcions per no pagar l'IPRF. En aquest grup, per exemple, hi entren les persones que, amb els ingressos de la venda, compren un altre habitatge en un termini màxim de 2 anys. És a dir, aquest temps no pot excedir-se entre la venda i la compra d'una nova residència.

Per això, cal demostrar que tant l'antic immoble com el nou són habituals. En el primer cas, caldrà acreditar que s'hi ha viscut durant 3 anys de forma continuada. Pel que fa al nou habitatge, es considerarà que és habitual si s'hi habita durant 1 any.

Imatge de fons d'una persona fent el gest de lliurar unes claus, amb maqueta d'una casa en miniatura i una altra imatge d'un home amb gest pensatiu i interrogants sobre el cap
La venda d‟un immoble pot quedar exempta de l'IRPF | Syda Productions, Getty Images

A més, els majors de 65 anys i persones en situació de dependència que venguin el seu habitatge també quedaran exempts d'impostos. Així mateix, si es tracta d'un segon habitatge, hi ha uns requisits. L'arrendador haurà d'utilitzar els diners de la venda, en un termini de 6 mesos, per establir una renda vitalícia que no superi els 240.000 euros.

Les dacions de pagament també poden quedar exemptes

Finalment, hi ha les dacions de pagament, que consisteixen a lliurar l'habitatge al banc per saldar un deute. Si el propietari no pot complir amb el pagament de la hipoteca, té l'opció d'aturar el préstec a canvi de l'immoble. No cal pagar IPRF si la finalitat és cancel·lar els deutes hipotecaris i si la persona no posseeix altres béns per pagar el que cal.

Un cop dit això, és fonamental conèixer tots els termes per gaudir d'exempcions en el pagament d'impostos. La compravenda d'habitatges està vigilada, i no complir les obligacions pot comportar sancions per part d'Hisenda.