Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo whatsapp
Imatge de fons d'una persona netejant una catifa amb un raspall i un producte, juntament amb una altra imatge d'una dona sorpresa i una altra d'una mà amb bitllets d'euros

Si tens una empleada de la llar, alerta: la Seguretat Social et fa un avís seriós

L'Administració exigeix el compliment de certes normes i els ocupadors poden rebre sancions importants

El contracte laboral és fonamental per a tots els treballadors per compte d'altri. I les empleades de la llar, un col·lectiu que sempre ha estat sota condicions precàries i sense cap protecció laboral, també han de comptar amb aquest document escrit i signat. A més, com és lògic, han d'estar donades d'alta a la Seguretat Social.

Segons la Llei sobre Infraccions i Sancions a l'Ordre Social (LISOS), si l'ocupador no sol·licita l'afiliació inicial o l'alta dels treballadors estarà cometent una infracció greu. Aquesta normativa també inclou les sol·licituds que es facin després d'una actuació inspectora. Les multes per aquestes accions poden oscil·lar entre els 750 i els 7.500 euros, segons el grau de la falta.

L'article 40 d'aquesta llei recull diferents sancions. En el grau mínim, la multa oscil·larà entre 751 i 1.500 euros, en el grau mitjà, entre 1.501 i 3.750 euros; i en el grau màxim, entre 3.751 i 7.500 euros.

A més, la persona que rep els serveis de les empleades de la llar té un altre càstig. I és que haurà d'abonar totes les quotes a la Seguretat Social que corresponguin al temps que va treballar sense estar registrada.

Per això, l'Administració disposa d'uns terminis per donar d'alta a les treballadores. Cal presentar la sol·licitud d'alta amb una antelació de 60 dies fins a la data en què comença l'activitat laboral. Si ja ha començat a treballar, es pot fer el tràmit fins 30 dies després de l'inici de l'activitat.

Si passen més de 30 dies, l'ocupador ha d'enviar una sol·licitud. El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions és molt exigent amb el compliment de tots els terminis.

Una parella revisa un full amb un fons de bitllets d'euro
Si no fas aquest tràmit pots tenir seriosos problemes | AndreyPopov de Getty Images, ewastudio de Getty Images

Com es pot donar d'alta a la Seguretat Social les empleades de la llar?

El tràmit d'alta es pot fer al portal Import@ass, a l'apartat 'Altes, baixes i modificacions'. La identificació es realitza amb certificat digital, sistema Cl@ve, DNI electrònic o per SMS.

Per donar d'alta a l'empleada, el web sol·licita una sèrie de dades tant de l'ocupador com de la treballadora. Es necessita el DNI, NIE i número de la Seguretat Social de tots dos, informació sobre jornada i salari pactats i un número de compte per domiciliar els pagaments. Així mateix, cal el permís de treball per als treballadors extracomunitaris.

La Seguretat Social considera empleades de la llar les persones que treballin a l'entorn domèstic a canvi d'un sou. Les tasques que realitzen han d'estar enfocades al servei de neteja o a tenir cura de menors o persones dependents.