Matrimoni d'ancians mirant un portatil i unes factures

Els treballadors obligats a treballar fins als 66 anys per a poder jubilar-se

Aquests són els requisits per accedir a la jubilació anticipada

De moment, a Espanya, l'edat ordinària de jubilació són 65 anys. Tot i això, aquesta edat està fixada només per a aquells treballadors que hagin cotitzat durant la seva vida laboral 37 anys i sis mesos.

La Seguretat Social és estricta amb aquests termes. Per això, cada vegada són més les persones que veuen propera la seva jubilació, però no tenen gaire clar quan passarà. Conèixer totes les dades ofertes per l'organisme resulta imprescindible.

Una de les coses que cal tenir en compte és que, per poder jubilar-se i tenir dret a la pensió de jubilació corresponent, cal complir una sèrie de requisits. De nou, aquests han de ser coneguts per tots els treballadors propers a certa edat.

Aquests són els treballadors que s'hauran de jubilar amb 66 anys

Tal com hem dit, el període de cotització per jubilar-se amb 65 anys està fixat en 37 anys i sis mesos. Per aquest motiu, totes les persones que no hagin arribat a aquest període de cotització i ho hagin fet durant menys anys hauran d'esperar: no es podran jubilar de manera anticipada. No obstant això, una altra de les opcions és esperar a cotitzar els 37 anys i sis mesos de cotització que demana la llei per accedir a la prestació de la Seguretat Social.

Qui pot accedir a la jubilació anticipada

Per poder beneficiar-se de la jubilació anticipada a Espanya, els treballadors han de complir els requisits de cotització. A més, una altra de les condicions és comptar amb una edat de com a màxim dos anys menys a l'edat ordinària de jubilació. També cal tenir en compte que, si s'accedeix a la jubilació anticipada en aquest darrer supòsit, hi haurà conseqüències. Per exemple, el treballador no obtindrà les bonificacions que corresponguin a l'edat durant la jubilació.

La paga de Nadal és molt esperada pels jubilats
Per jubilar-se amb 65 anys, cal cotitzar 37 anys i sis mesos. | Getty Images

Com jubilar-se de manera anticipada

En cas que un treballador acumuli un període de cotització a la Seguretat Social de 35 anys i es vulgui jubilar, ha de saber algunes coses. En primer lloc, ha de tenir clar que ho pot fer. Tanmateix, no es poden tenir en compte les parts proporcionals a pagues extres i cotitzacions anteriors a l'1 de gener de 1967. Així, dels 35 anys cotitzats, dos han d'estar sempre compresos dins dels 15 anys anteriors al moment de la jubilació.

D'altra banda, un altre dels requisits que exigeix la Seguretat Social per obtenir la jubilació anticipada és que la pensió que correspongui ha de ser més gran a la mínima fixada en el moment de la sol·licitud. Si aquest supòsit no es complís, no es podrà accedir a la jubilació anticipada. Per això, és bo conèixer la quantia mínima de les pensions, però primer cal saber la base reguladora dels anys cotitzats a la Seguretat Social.

El 2023 pujaran les pensions no contributives

Una de les bones notícies que s'han trobat els jubilats per 2023 és la pujada de les pensions. De fet, al llarg de l'any que ve, hi haurà diversos canvis en les pensions i els imports d'aquestes. De mitjana, sembla que hi haurà una pujada generalitzada que rondarà els 70 € al mes.

Aquesta mesura ha estat duta a terme pel Govern amb l'objectiu de protegir les famílies contra la inflació, encara que la crisi energètica també hi ha tingut molt a veure. En total, el Govern pretén destinar més de 190.000 milions d'euros en concepte de pensions per al 2023. Aquesta quantitat supera un 11,4 % la xifra estipulada per al 2022.