Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo Messenger
Imatge d'una persona a punt de signar un document

Els treballadors a qui la Seguretat Social podria obligar a jubilar-se d'aquí ben poc

Alguns treballadors podrien enfrontar-se a la jubilació forçosa a Espanya

Hi ha una sèrie de treballadors que es veuran obligats a jubilar-se, encara que no ho desitgin. I tot perquè la Seguretat Social ha permès que les empreses els hi rescindeixin la vinculació i puguin accedir a la pensió de jubilació.

Actualment hi ha la possibilitat de retirar-se de la vida laboral als 65 anys percebent el 100% de la paga. Per això caldrà, a més a més, que se superin els 37 anys i mig de cotització. En qualsevol cas, no tothom espera l'edat ordinària de jubilació, ja que la majoria es decanten per avançar aquesta etapa.

També es pot donar el cas que alguns decideixin endarrerir la seva retirada. Sobretot pensant en els múltiples beneficis que pot reportar gràcies a les bonificacions que planteja el Govern. En qualsevol cas, l'Estatut dels Treballadors contempla una altra figura com la de la jubilació forçosa.

Què és la jubilació forçosa?

Es tracta d'un mecanisme de retir laboral que es fa abans d'assolir l'edat ordinària de jubilació. Únicament es pot aplicar si està contemplat en el conveni col·lectiu i només se'n poden beneficiar un grup de treballadors. A més, només ho permetran quan hi hagi la possibilitat de cobrar el 100% de la pensió.

Quan arribi a l'edat legal de retirada, l'empresa pot rescindir-li el contracte. Així mateix, per tirar endavant aquesta mesura cal que es compleixin una sèrie de requisits. I és que, a més de l'edat, també s'exigeix un període mínim de cotització a la Seguretat Social.

Foto d'uns bitllets de 50 i 100 euros damunt d'un caixer automàtic.
Alguns treballadors s'hauran de jubilar de manera forçosa | Getty Images

Aquesta marxa es pot produir als 65 anys si és capaç d'acreditar 37 anys i sis mesos cotitzats. En cas de reunir un període inferior, l'edat de jubilació s'allargaria fins als 66 anys i dos mesos. Això sí, en tot moment cal tenir en compte que l'empleat té dret a percebre el 100% de la base reguladora.

Però la companyia també es veu supeditada a una sèrie de factors per facilitar la retirada del treballador. Alhora, l'acomiadament obligarà a fer una nova contractació per temps indefinit i a temps complet d'almenys un treballador. I és que, haurà d'ocupar el buit deixat per la persona acomiadada per la jubilació forçosa.

Aquest sistema, d'alguna manera, obliga els treballadors a complir l'edat de retirada que preveu la llei. Segons sembla, el propòsit és que coincideixin tant l'edat real com l'efectiva per jubilar-se.

La reforma de les pensions ha incrementat progressivament l'edat de retir. I tot amb el propòsit que el 2027 quedi fixada als 67 anys, en lloc dels 65 que hi havia el 2013. La xifra es va incrementant dos mesos cada any fins a arribar als 67.

Pla de les mans d'una dona gran comptant monedes
Encara es pot jubilar als 65 anys amb el 100% de la pensió | iStockPhoto (Kasto80)

En qualsevol cas, ara encara es permet posar el punt final a la vida laboral als 65 anys i amb el 100%. La Seguretat Social, però, exigirà tenir cotitzats 37 anys i mig o més. Per conèixer l'import de la pensió es tindrà en compte la base reguladora dels últims 25 anys anteriors a la jubilació.

Novetats a la jubilació forçosa

La jubilació forçosa es veurà sotmesa a una sèrie de canvis amb motiu de la reforma de les pensions. El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, va abordar aquesta qüestió fa uns quants dies. Les altes en jubilació en menors de 61 anys es van rebaixar un 12% respecte al període 2017-2019.

Així doncs, amb el nou sistema de pensions es deroga l'anterior que havia estat aprovat el 2013. Segons el titular d'aquesta cartera, suposaria un «increment futur de la despesa en pensions de 3,5 punts». D'aquesta manera, abastaria el 15,5% del PIB.