Investigadors del laboratori de l'Hospital Clínic fent proves de coronavirus el 5 de març del 2020

El descobriment que confirma l'origen real del coronavirus i frena els rumors

La troballa ha tingut lloc a la Xina

Segons ha publicat la revista 'Current Biology', s'ha trobat un nou coronavirus molt similar al virus de la Covid-19 després d'analitzar les mostres de 227 ratpenats, recollides a la província xinesa de Yunnan.

Es descarta que el virus provingui d'un laboratori

De la mateixa manera que passa amb el SARS-CoV-2, aquest nou virus, al qual s'ha anomenat RmYN02, conté insercions d'aminoàcids en el punt d'unió de les subunitats S1 i S2 de la proteïna punta del virus. Aquestes insercions aparentment inusuals poden tenir lloc de manera natural, per tant, es descarta que es produïssin genèticament en cap laboratori

El director i professor de l'Institut de Biologia de Patògens de la Primera Universitat Mèdica de Shandong (Xina), Weifeng Shi, explicava que molts suggerien que el virus havia estat creat en un laboratori de manera intencionada, i manifestava que «la nostra feina mostra clarament que aquests esdeveniments tenen lloc naturalment a la vida silvestre. Això proporciona una forta evidència en contra que el SARS-CoV-2 sigui una fuga de laboratori».

Relacions amb el SARS-CoV-2

«Des del descobriment que els ratpenats eren el reservori del coronavirus del SARS el 2005, hi ha hagut un gran interès en aquests animals com a espècie de reservori de malalties infeccioses, en particular perquè són portadors d'una molt alta diversitat de virus d'ARN, inclosos els coronavirus», argumentava Shi. 

Després d'analitzar l'ARN de les mostres dels ratpenats, és a dir, l'àcid nucleic que s'encarrega de traslladar la informació genètica de l'ADN, es va concloure que el RmYN02 estava altament relacionat amb el SARS-CoV-2. En algunes parts del genoma, com la secció de codificació més llarga del genoma anomenada 1ab, compartien el 97,2% de l'ARN. Els investigadors, però, van poder comprovar que el genoma no s'assemblava al SARS-CoV-2 pel que fa a la recepció en cèl·lules humanes. Per tant, és molt probable que el RmYN02 no afecti  les persones. 

Ambdós virus contenen insercions d'aminoàcids en el punt on es troben les dues subunitats de la seva proteïna punta, en canvi, les insercions no són les mateixes. «Les nostres troballes suggereixen que aquests esdeveniments d'inserció que inicialment semblaven ser molt inusuals poden, de fet, tenir lloc naturalment en betacoronavirus animals», explicava Weifeng Shi.

Per concloure, Shi advertia que «el mostreig de més espècies silvestres revelarà virus que estan encara més relacionats amb el SARS-CoV-2 i pot ser inclús amb els seus avantpassats directes, cosa que ens dirà molt sobre com aquest virus va sorgir  en els humans».