Un grup de nens a l'entrada de l'escola Sant Pau de Figueres

Nou cop del TSJC: Tomba el projecte lingüístic d'una escola catalana pel castellà

La sentència, que estima parcialment el recurs d'una família, situa el català «centre de gravetat» del sistema educatiu i fixa la presència del castellà en un 25%

Nou cop del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en l'àmbit educatiu de Catalunya. En aquest sentit, ha anul·lat «per no ser conforme a dret» el projecte lingüístic d'una escola del municipi gironí de Llagostera, ja que no contempla «el caràcter vehicular del castellà com a llengua oficial conjuntament amb el català».

La sentència del TSJC, de la que ha estat ponent Eduard Paricio Rallo, dona la raó als pares d'un alumne que havien presentat un recurs contra una resolució dictada pel conseller d'Ensenyament l'any 2019 en què desestimava la petició de la família en relació amb la utilització del català i del castellà en l'escolarització del seu fill.

En aquest sentit, el tribunal ha decidit «reconèixer al recurrent el dret que el seu fill rebi durant l'ensenyament obligatori, conjuntament amb els seus condeixebles, al col·legi i curs en què segueixi els estudis, un ensenyament que inclogui el castellà com a llengua vehicular en proporció raonable».

La petició que feien els pares en el recurs

Segons la sentència, en el recurs presentat pels pares, aquests demanaven que el seu fill tenia dret a ser escolaritzat en català i castellà «en proporció equivalent» o, subsidiàriament, que es «garantís» una «presència mínima» del castellà que no fos inferior al 25%. Així mateix, la família de l'alumne també demanava la nul·litat del projecte lingüístic de l'escola.

En aquest sentit, el recurs també feia la petició que la retolació i la senyalització del centre es fes en català i castellà i que les comunicacions amb les famílies dels alumnes es fessin respectant «la llibertat lingüística i l'elecció» de les llengües.

El TSJC estima parcialment el recurs

La sentència del TSJC estima parcialment el recurs presentat pels pares, reconeixent-los «el dret que el seu fill rebi durant l'ensenyament obligatori, conjuntament amb els seus condeixebles, al col·legi i curs en què segueixi els seus estudis, un ensenyament que inclogui el castellà com a llengua vehicular en proporció raonable».

En aquest sentit, el tribunal fixa la «proporció raonable» en «un 25% de les hores efectivament lectives». Així, a banda de l'assignatura específica en castellà, hi haurà d'haver «almenys una altra àrea, matèria o assignatura» en aquest idioma. El TSJC també anul·la el projecte lingüístic «per no ser conforme a dret».

En aquest sentit, els magistrats apunten que el projecte lingüístic «no contempla el caràcter vehicular del castellà com a llengua oficial conjuntament amb el català». Finalment, la sentència desestima la resta del recurs.