Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo Messenger
Vista panoràmica de les valls catalanes

Les Valls Catalanes, Vil·la i País d'Art i d'Història

El territori és un espai geogràfic i cultural a l’interior del departament dels Pirineus-Orientals en la Regió del Llenguadoc-Rosselló

Situades al Sud de França i al Nord de la Catalunya espanyola, les Valls Catalanes del Tec i del Ter, formades en la major part del seu territori pel Vallespir i per la Vall de Camprodon, es situen entre els Pirineus i la Mediterrània, entre França i Espanya.

El territori és un espai geogràfic i cultural a l’interior del departament dels Pirineus-Orientals en la Regió del Llenguadoc-Rosselló, per la part francesa, i dins de la Comarca del Ripollès, al Nord de la Comunitat Autònoma de Catalunya, per les altes valls del Ter, en terres catalanes.

Entre plana i muntanya

El Vallespir i la Vall de Camprodon són dues valls organitzades al voltant dels seus rius i dels seus afluents, el Tec i el Ter, que tenen els seus orígens dins del territori candidat, en el mateix massís pirinenc.

El Vallespir és una vall encaixada, d’una superfície entorn de 50.000 hectàrees, que només s’obre en altura, per sobre de Prats de Molló i de Sant Llorenç de Cerdans, als punts de travessa cap a Catalunya i a la Vall de Camprodon; està en contacte amb la Plana del Rosselló en la part baixa de la vall i també per la vall del Roma, a la unió amb el massís transfronterer de les Alberes. El seu nom designa les conques mitjana i superior del riu anomenat «El Tec». A la part esquerra, els Aspres, massís muntanyós, separen les valls del Tec i del Tet.

La Vall de Camprodon s’organitza entorn de dues valls principals, les valls del Ter i de Ritort, adossades a la frontera i als cims del Pirineu, que s’ajunten a Camprodon abans de formar una única vall principal fins a Sant Joan de les Abadesses i continuen enllà cap al Sud en direcció a Ripoll i Olot. La seva extensió és prop de 24.000 hectàrees, mostrant un fort relleu i un paisatge típic d’alta muntanya.

L’amplada del territori és molt important, ja que en el seu punt més baix, el Voló, l’alçada és de 85 metres i puja fins a més 2.000 metres als cims; el poble situat a més alçada és Fabert, dins del municipi de Molló, a 1.392 metres. Igualment, aquestes valls estan ben circumscrites orogràficament amb característiques molt marcades, que les doten d’una forta unitat i de personalitat pròpia.

Per a donar més visibilitat al territori es va intentar obtenir la denominació "Vila i País d'Art i d'Història".

País d'Art i d'Història Transfronterer (PAHT)

La marca "Vil·les i Països d'Art i d'Història" és una denominació francesa que atorga el Ministre de Cultura i Comunicació, després de la deliberació del Consell Nacional de les Vil·les i Països d'Art i d'Història.

Qualifica territoris, municipis o agrupacions de municipis que, conscients del valor que representa per als seus habitants el coneixement i la valoració de la seva arquitectura i del seu patrimoni, s’uneixen en una proposta activa de coneixement, conservació, mediació i suport a la creació i a la qualitat arquitectònica i d’estil de vida.

Gràfic social-environment-economic
Aquest projecte utilitza el potencial cultural i patrimonial del territori com a impuls eficaç per al desenvolupament social i econòmic | Getty Images

Aquesta col·laboració s’inscriu dins d’una perspectiva de desenvolupament cultural, social i econòmic i dona resposta al següent objectiu: assegurar la transmissió a les futures generacions dels testimonis de la història i de l’estil de vida, mitjançant una proposta de responsabilització col·lectiva.

La intermediació de l’arquitectura i del patrimoni, eines de desenvolupament sostenible, s’integra en la construcció dels projectes urbanístics i arquitectònics d’avui en dia en un sentit de continuïtat, implicant intensament tant a la comunitat com a cadascun dels ciutadans que la conformen, en un diàleg cara a cara entre la societat actual i la futura.

El projecte cultural «Vil·les i Països d’Art i d’Història» associa dins de la seva proposta tots els elements -patrimoni natural i paisatgístic, arquitectònic, urbà i mobiliari, patrimoni tècnic i etnològic- que contribueixen a la identitat d’un territori, relacionant-ho amb els ciutadans i implicant-hi els agents que participen en la qualitat arquitectònica i paisatgística de l’estil de vida.

Les Vil·les i Països d'Art i d’Història es dediquen a desenvolupar una política cultural i turística a partir del patrimoni, articulada en els equipaments culturals, que es manifesta remarcadament en:

  • La sensibilització dels habitants i dels professionals envers el seu entorn i la qualitat arquitectònica, urbana i paisatgística.
     
  • La presentació del patrimoni en tots els seus components i la promoció de la qualitat arquitectònica.
     
  • La iniciació del públic jove a l’arquitectura, a l’urbanisme, al paisatge i al patrimoni.
     
  • L’oferta al públic turista de visites de qualitat prestades per personal qualificat.

Amb l'obtenció de la denominació "Vila i País d'Art i d'Història", les Valls Catalanes del Tec i del Ter pretenen ser reconegudes com un ens geogràficament i culturalment coherent, dotat d'una important riquesa patrimonial. Es tracta també de mostrar la vitalitat d’aquest territori, vitalitat que es manifesta diàriament amb la mobilització de tothom per tal de preservar, conservar i enriquir un medi fràgil.

Aquestes activitats mereixen ser reconegudes per una marca nacional francesa, que consolida una tasca exemplar, validada en el dia a dia quotidià per tots els qui intervenen en el territori.

Aquest projecte utilitza el potencial cultural i patrimonial del territori com a impuls eficaç per al desenvolupament social i econòmic. Reprèn i continua el projecte de desenvolupament del territori coordinant les iniciatives locals i definint el quadre d’intervenció de cadascú, i mobilitza els diferents membres entorn d’un projecte compartit per tots.

Finalment, permet al territori d’incorporar-se a una dinàmica transfronterera present diàriament però poc coordinada, tot provant pràctiques comunes més enllà dels marcs legislatius i reglamentaris vigents en cadascun dels dos països mitjançant la creació del primer País d’Art i d’Història transfronterer gestionat per una estructura jurídica europea.