Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo whatsapp
Home preocupat mirant cap amunt i taller de ITV de fons

Els vehicles que hauran de passar la ITV dues vegades els pròxims mesos

Hi ha alguns tipus de vehicle que s'hauran de sotmetre a la inspecció reglamentària una vegada cada 6 mesos

La Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) és un procediment a què, tard o d'hora, s'han d'enfrontar tots els conductors. El seu objectiu és garantir que els vehicles poden circular de manera segura, tant per a l'ocupant com per a la resta.

En aquesta inspecció es comproven aspectes com la intensitat dels llums, la resposta de la direcció, la força dels frens o la integritat dels cinturons de seguretat, entre d'altres. En cas que el vehicle no la superi amb èxit, no pot circular fins que ho faci.

Cada quant de temps ha de passar el teu vehicle la ITV

En aquest sentit, cal destacar que només els vehicles nous estan exempts de sotmetre's a aquesta revisió. Això sí, només durant els primers quatre anys des de la data de matriculació. A partir d'aquell moment, hauran de passar la ITV cada dos anys.

Quan el vehicle compleix 10 anys des de la matriculació, la revisió passa a ser de forma anual, encara que hi ha algunes excepcions a la norma.

Si es fa una modificació del vehicle, caldrà passar la inspecció perquè la peça sigui homologada. La raó és que qualsevol canvi pot afectar la seguretat i el funcionament del vehicle, cosa que han de comprovar els experts.

Cada quant han de passar la ITV els vehicles segons el seu any de matriculació

Anys des de la matriculacióCada quant ha de passar la ITV
De 0 a 4 anysNo cal passar la ITV
A partir dels 4 fins als 10 anysCada dos anys
A partir dels 10 anys en endavantCada any

Aquests són els vehicles que han de passar la ITV dues vegades cada any

D'altra banda, cal destacar que alguns vehicles han de passar la ITV dues vegades a l'any. Són els vehicles lleugers destinats al transport de mercaderies. O, en altres paraules, les furgonetes.

En cas que tinguin un pes màxim autoritzat de menys de 3.500 kg i tinguin més de 10 anys d'antiguitat, s'han de sotmetre a la inspecció cada sis mesos.

Finalment, també cal recordar que els terminis exposats són els indicats per la Direcció General de Trànsit. Tot i això, els conductors tenen el dret de presentar el seu vehicle a la ITV més vegades de forma voluntària.