Foto de diverses persones creatives.

Els 8 perfils professionals que tenen més demanda avui en dia

Quins són els perfils laborals amb més demanda? Com redactar un perfil professional?

Els perfils dels llocs tecnològics, com el Digital Manager o l’expert en ciberseguretat, són els més demandats actualment. No obstant això, tampoc hi falten les ofertes de feina per les àrees de les finances, recursos humans o medicina.

És important, abans de postular una oferta laboral, fer un bon resum professional i una breu descripció personal perquè el responsable de selecció compti amb la nostra candidatura.

A continuació t’explicarem com pots elaborar aquests resums personals i quins són els perfils professionals més demandats.

Què és un perfil professional?

El perfil professional o laboral fa referència a la descripció clara i concisa que realitzem del nostre conjunt de capacitats i competències que defineixen la nostra formació, enfocant-la a les tasques i funcions d’un determinat treball o professió.

Quan intentem aconseguir un lloc de feina és important que puguem transmetre, a través de la nostra descripció personal i professional, tot el nostre coneixement i experiència adquirits. D’aquesta manera s’intenta que la persona que s’encarrega de fer la selecció de personal s’interessi per nosaltres i ens ofereixi la possibilitat de fer l’entrevista.

Per redactar una descripció personal hem de ser el més clar i concret possible a l’hora d’explicar la nostra trajectòria i formació. Només hem d’explicar les experiències adquirides que es trobin relacionades amb el lloc de treball al qual volem aplicar-les. Mitjançant la presentació personal, hem de deixar clar com som, en què estem capacitats, quines funcions podem desenvolupar i a quins àmbits podem aplicar la nostra experiència i formació.

Els perfils professionals més cercats a Espanya

Tot seguit hem realitzat una llista dels perfils laborals més buscats a Espanya, perquè puguis fer-te una idea de quins són els llocs de treballs amb més vacants.

1. Digital Manager

El professional en aquest àmbit és capaç de dissenyar, implementar i seguir amb èxit una estratègia digital per a les empreses. Es demana que tingui una formació de grau en Màrqueting, Publicitat, ADE o Telecomunicacions, a més de disposar d’un màster relacionat amb Disseny, Màrqueting digital, E-commerce o Analítica de dades.

Les empreses que solen demanar aquest tipus de perfils professionals són companyies tradicionals que volen adoptar una transformació digital o que necessiten tenir un canal comercial online.

2. Expert en ciberseguretat

Són els responsables de detectar possibles errors a l’ús de les dades que provenen tant de dins com de fora de la companyia. Podem trobar diferents tipus de perfils laborals, com els que es dediquen a investigar incidents i a recuperar informació o els qui posen a prova el sistema de seguretat dels mateixos sistemes de la companyia.

Un ordinador amb codis xifrats.
Aquest és un dels perfils més demandats avui dia  | Canva

Es requereix formació en Enginyeria informàtica o Telecomunicacions i formació específica en Ciberseguretat, Vulnerabilitat, Hacking Ètic o Anàlisi forense. A més a més, es valora que el candidat tingui certificats especials com CISA o CISM.

Les empreses que normalment necessiten aquest tipus de perfils són companyies de tots els sectors i de dimensions diferents que estan interessades a blindar les seves infraestructures i la seva informació.

3. Enginyer d’intel·ligència artificial

Gràcies a la intel·ligència artificial som capaços de reproduir el pensament humà a través de les màquines. L’objectiu de tot això és predir els comportaments i la presa de decisions. Cada cop són més les empreses que demanen aquest tipus de perfil, que entén aquest llenguatge i que sap integrar-ho a les organitzacions.

Per exercir aquesta feina necessitem comptar amb una Enginyeria tècnica o superior en Telecomunicacions o Informàtica. És molt valorable si es disposa de certificats o especialitzacions en Intel·ligència Artificial, Machine Learning, Data o Enginyeria del SW.

Les empreses que es dediquen a l’I+D, a l’anàlisi de dades i a la intel·ligència artificial són les que més reclamen aquest perfil professional.

4. Advocat mercantilista especialitzat en noves tecnologies

Aquest perfil laboral està especialitzat a gestionar tasques relacionades amb l’assessorament de la creació i negociació de tota mena de contractes de les empreses mercantils i de noves tecnologies.

Es necessita comptar amb un grau en Dret o un doble grau en ADE/Econòmiques i Dret. A més, disposar d’un màster en Dret de les Noves Tecnologies és un punt a favor. També és important disposar d’experiència a despatxos nacionals de prestigi i a empreses multinacionals.

Les empreses que més sol·liciten aquest perfil professional són Start up, despatxos, empreses tecnològiques i multinacionals.

5. Talent manager director

Aquest perfil professional forma part del comitè de direcció empresarial. Serà l’encarregat de dissenyar l’estratègia general a la recerca de talent i del seu pla de carrera, retenció, sistema retributiu, successió i futur d’aquestes persones.

Dona treballant en una empresa
El sector empresarial també forma part dels perfils professionals més demandats | Joergelman

Per desenvolupar aquest lloc de treball es requereix formació en Psicologia, Relacions laborals o Dret. Alhora, es valoren els postgraus relacionats a l’àrea de Recursos Humans. A més a més, una de les aptituds que es requereixen és tenir una visió estratègica d’àrea.

Les empreses demandants d’aquest perfil són multinacionals amb grans equips de treballadors i estructures complexes.

6. Finance business risk partner

Un dels perfils professionals més demandants és el Finance Business Risk Partner, és a dir, professionals que es trobin orientats a la transformació digital i que són els encarregats de detectar aquelles àrees de la companyia que poden generar alguna mena de risc financer i d’implementar solucions per apaivagar-ho.

Es requereix formació en ADE/Econòmiques i un màster en Change Management, a més de tenir un nivell d’anglès molt alt. Una de les aptituds que més es valoraren per a aquest lloc de treball és tenir una gran capacitat d’anàlisis.

Per últim, les empreses que solen cercar aquest tipus de professionals són companyies immerses en el canvi transformacional.

7. Enginyers de venda/implantació/manteniments de solucions d’automatització industrial

Aquest tipus de perfils professionals s’encarreguen de desenvolupar treballs de creació i disseny de fluxos de producció, com programació de robots, layouts automatitzats, simulació de processos automatitzats, gestió i manteniments de màquines i robots, etc.

Els professionals d’aquest sector han de tenir formació en Enginyeria tècnica o Superior industrial, Elèctrica o Electrònica. A més a més, disposar de certificacions en protocols específics relacionats amb la programació de robots, manteniment de robots i el disseny, la simulació i la implantació de layouts amb AGVs.

Les empreses que més interès tenen en aquesta mena de professionals són les companyies del sector industrial enfocades en l’automoció i la logística.

8. Medical science liaison Oncologia

En referència als llocs de treball de l’àrea mèdica, els professionals més demandats són els encarregats de realitzar l’assessorament científic en els tractaments de determinades patologies. No només realitzen funcions d’assessorament, sinó que també s'ha de relacionar amb les societats científiques i responsabilitzar-se de la seva formació científica.

Han de tenir formació en Medicina i es valora positivament disposar d’un Màster Especialitzat en la Indústria Farmacèutica. Així doncs, les empreses que necessiten aquests serveis són companyies farmacèutiques i biotecnològiques.

Quin és l’objectiu professional?

L’objectiu professional és una descripció personal en la qual s’especifica on vols arribar professionalment, estipulant quin és el camí a seguir cap al teu futur professional i personal. Consisteix a marcar-se un objectiu que t’ajudarà a trobar la professió que millor s’adapti a tu, als teus interessos i a les teves aptituds. A més a més, gràcies a l’objectiu professional podem planificar-nos la trajectòria formativa i laboral que necessitem dur a terme per aconseguir els nostres objectius.

Per poder trobar i definir el nostre objectiu professional, abans que res hem de realitzar una anàlisi personal i del voltant que ens rodegi. És important fer aquesta mena d’exercici i un resum laboral per així tenir clar els perfils de llocs de treball que ens interessin i que hem de tenir en compte.

Bibliografia

Arquero-Montaño, J. L., Donoso-Anes, J. A., Jiménez-Cardoso, S. M., & González, J. M. G. (2009). Análisis exploratorio del perfil demandado para administración y dirección de empresas: implicaciones para el área contable. Revista de Contabilidad12(2), 181-213.

Martínez Carretero, J. M. (2005). Los métodos de evaluación de la competencia profesional: la evaluación clínica objetivo estructurada (ECOE). Educación Médica8, 18-22.

Montero, J. F., & Lanas, P. C. (2010). Demandas y formación: Nuevos perfiles profesionales para la Publicidad en España. Pensar La Publicidad. Revista Internacional de Investigaciones Publicitarias4(1), 97-116.

(*) Aquesta notícia s’ha traduït originalment del castellà de la pàgina ‘CarácterUrbano