Una espelma encesa

Com acceptar una herència amb deutes pendents

T’expliquem les opcions per resoldre aquesta complicada situació

Quan una persona mor, els hereus tenen el dret de rebre els béns de la víctima, però també han d'assumir els deutes. D’aquesta manera, a part de les despeses que comporta el fet d'acceptar l'herència, moltes persones es veuen obligades a haver de fer front a crèdits online o préstecs personals. Per assumir aquest tipus de despeses hi ha diferents opcions. Així com la possibilitat d’evitar heretar els deutes i quedar-se només amb els béns. T'ho expliquem a continuació.

Quines formes hi ha d'acceptar una herència?

Si hi ha deutes de la persona difunta, acceptar l’herència no és la millor opció, donat que no sempre és possible assumir les despeses que comporta. Tal com indica el Codi Civil, l'herència és un dret, no una obligació. Així que els hereus poden optar a renunciar si ho consideren oportú.

No obstant això, hi ha una tercera alternativa a part d’acceptar o rebutjar, que consisteix a barrejar totes dues. Es tracta de l'acceptació de l'herència a benefici d'inventari. Això significa dir que s'avaluen els béns a heretar i els deutes pendents. Els hereus rebran els béns restants un cop s'hagin retornat els préstecs pendents. Pot ser una alternativa interessant per acceptar l'herència sense haver de fer-se càrrec dels pagaments pendents.

Com finançar aquest tipus de despeses?

Tant els costos que suposa rebre una herència, com si el difunt tenia deutes pendents, solen suposar una suma considerable, encara que dependrà del perfil de l’hereu i del patrimoni que disposi. Hi ha diferents maneres d’assumir aquest tipus de despeses:

  • Assegurances de vida i de pagaments. Si el difunt comptava amb una assegurança de vida o una assegurança en el préstec, és important revisar la cobertura perquè sigui l'asseguradora qui assumeixi aquestes despeses.
  • Terminis d'impostos. Moltes taxes i despeses a l'hora d'acceptar una herència es poden pagar en diferents terminis i no totes tenen els mateixos. D’aquesta manera, es pot realitzar un calendari segons els pagaments que s’han d'efectuar i revisar si són possibles d’assumir amb facilitat o es requereix finançar-los.
  • Finançament: segons les despeses, hi ha diferents tipus de crèdits als quals recórrer.
  • Amb les targetes de crèdit  és possible pagar petites despeses que no siguin superiors als 500 euros i el termini de reemborsament no superi entre 6 i 12 mesos.
  • Amb els préstecs preconcebuts es poden assumir despeses més grans, a partir de 500 euros i amb terminis superiors.
  • Préstecs amb garantia hipotecària. Aquest tipus de crèdits permeten posar l'habitatge heretat com a garantia de reemborsament i permet aconseguir fins a un 40% del seu valor actual. Aquest tipus de crèdits permeten finançar les despeses d'acceptar l'herència així com reunificar els diferents préstecs que pugui tenir la persona difunta.

Resum

Rebre una herència no sempre és una bona notícia. No solament per la pèrdua d'un familiar, sinó perquè l'acceptació d'aquesta, obliga a fer front  a diverses despeses, com el pagament de l'Impost de Successions (competència de cada Comunitat Autònoma). Si finalment es pren la decisió de quedar-se amb l’herència i la voluntat és treure-li el millor profit, els préstecs amb garantia hipotecària poden ser una bona solució. D'aquesta manera, és possible optar a grans sumes de diners per reconvertir l'antiga casa al nou mode de vida.