Foto d'una mà amb bitllets de 50 euros.

L'ajuda de més de 5.000 € que no coneixes i que pots demanar diverses vegades

El SEPE posa aquesta ajuda extraordinària a disposició dels aturats de llarga durada

L'ajuda per a aturats més coneguda a Espanya és la prestació o subsidi per desocupació (l'atur). No obstant això, hi ha altres ajudes menys conegudes que tenen com a missió protegir els treballadors més vulnerables, per exemple, els aturats de llarga durada amb dificultats per reinserir-se al mercat laboral.

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) ofereix una ajuda extraordinària de 5.280 € repartida en 11 mesos, i la pots demanar fins a tres vegades. Està destinada a les persones que han esgotat l'atur, però continuen sense trobar feina. Com que aquesta ajuda està pensada per a persones sense recursos, cal complir uns requisits.

Aquesta ajuda extraordinària és la Renda Activa d'Inserció (RAI) i sol ser el darrer pas després d'esgotar les prestacions i les subvencions. Et detallem a continuació quins són els requisits i com sol·licitar aquesta ajuda.

Un requisit bàsic

La prestació (o subsidi) per desocupació és un mecanisme pensat per cobrir les necessitats d'un treballador mentre està a l'atur. L'objectiu és que el beneficiari de la prestació trobi feina durant el temps que cobri la prestació i es reinsereixi de nou al mercat laboral.

Però, què passa quan un treballador esgota la prestació per desocupació i encara no ha trobat feina? El SEPE posa a disposició d'aquestes persones la RAI, una ajuda extraordinària per a aturats de llarga durada.

Un jove amb mascareta i ulleres davant d'una oficina del SEPE
Aquesta ajuda està pensada per a aturats de llarga durada. | EP

Per accedir-hi, el sol·licitant ha de tenir uns ingressos econòmics per sota del 75 % del salari mínim interprofessional (SMI). Com que ara aquest indicador és de 1.000 €, ha de cobrar menys de 750 € al mes. Vegem més detalladament qui pot cobrar la RAI.

Qui pot demanar l'ajuda?

Entre els beneficiaris de la RAI hi ha els aturats de llarga durada, persones amb discapacitat, emigrants retornats i víctimes de violència de gènere. Cal tenir almenys 45 anys i haver esgotat l'atur. Per a cada cas hi ha uns requisits específics:

  • Els aturats de llarga durada o emigrants retornats han d'estar inscrits com a demandants de treball durant almenys 12 mesos.
  • Les persones amb discapacitat han d'acreditar que tenen un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.
  • Les víctimes de violència de gènere, sexual o domèstica han d'acreditar aquesta condició mitjançant l'administració corresponent.

Si compleixes algun d'aquests requisits, pots demanar la RAI des de la seu electrònica del SEPE. També ho pots fer de manera presencial demanant cita prèvia. A continuació, t'expliquem quants diners reps i com és el procés per presentar-ne la sol·licitud.

Imatge de l'interior del Sepe
El SEPE ofereix aquesta ajuda extraordinària. | EUROPA PRESS

Quants diners rebràs?

Pots demanar l'ajuda a la seu electrònica del SEPE, físicament amb cita prèvia, per correu administratiu o a les oficines. Per sol·licitar l'ajuda necessites el model de la sol·licitud, el document d'identitat, les dades de compte bancari i el llibre de família. També un justificant de rendes.

Aquesta ajuda extraordinària està dotada amb el 80 % de l'IPREM, l'indicador que utilitza el SEPE per adjudicar les quanties de subsidis i prestacions. Aquest 2023 l'indicador ha pujat fins a 600 €. Per tant, l'ajuda està dotada amb 480 € al mes.

El SEPE concedeix aquest subsidi amb una durada d'11 mesos, cosa que fa que la suma total sigui de 5.280 €. Pots renovar aquesta ajuda fins a dues vegades, però has de deixar un any d'espera cada cop. A més, aquesta renda és incompatible amb altres ajudes com la dels majors de 52 anys.

NOVETAT WHATSAPP: Fes clic aquí per llegir GRATIS les notícies més destacades de Catalunya al WhatsApp