Cigarretes

Beneficis, avantatges i conseqüències de deixar el tabac

Parar de fumar tabac a curt i a llarg termini millora la nostra salut

D'entre les causes de mort que es poden prevenir, la causada pel tabac és la més coneguda mundialment. Aquesta substància augmenta de forma molt significativa el risc de patir trastorns i accidents cardiovasculars i respiratoris, a més d'associar-se a múltiples tipus de càncer, especialment al de pulmó, al de laringe, al d'esòfag, al de pàncrees i al de bufeta.

Tabac
El tabac s'associa a diverses malalties | Getty Images

En conseqüència resulta evident que deixar enrere aquesta addicció és molt positiu per a la nostra salut física, tant a curt com a llarg termini. En aquest article descriurem els beneficis de deixar de fumar tabac, així com els efectes negatius o 'símptomes' que solen produir-se a curt termini durant el procés d'interrupció del consum, i que, en general, es resolen en una qüestió de dies, de setmanes o, com a màxim, en un mes.
 


Beneficis de deixar el tabac


A continuació descriurem els principals beneficis de deixar el tabac a curt termini i a llarg termini , és a dir, després d'un mes o més sense fumar. Els beneficis físics es manifesten en múltiples àrees, relacionades principalment amb la respiració, amb la circulació i amb el risc de patir trastorns orgànics severs, com el càncer. Els beneficis psicològics de deixar de fumar també són rellevants.1. Millora de la circulació sanguínia


Els avantatges de deixar de fumar per al sistema circulatori es noten de seguida; de fet, sorgeixen fins i tot quan les persones que consumeixen tabac porten una estona sense fumar, ja que la freqüència cardíaca i la pressió de la sang es redueixen de seguida. No obstant això, aquestes millores es noten més al cap d'uns 3 mesos.


2. Increment de la funció respiratòria

Al cap de 12 hores sense fumar els nivells sanguinis de monòxid de carboni, que resulta tòxic per a l'organisme humà en grans quantitats, passen a ser equivalents als de les persones no fumadores.

El funcionament dels pulmons haurà millorat molt quan hagin passat 3 mesos, i 9 mesos després pràcticament hauran desaparegut símptomes com la tos i les dificultats per a respirar; si aquests no són molt marcats el més probable és que el procés sigui més ràpid.
 

3. Recuperació del gust i de l'olfacte

Ja se sap que el consum de tabac provoca dèficits en el sentit de l'olfacte i en el del gust. En aquest cas la millora és molt ràpida: després de 2 dies sense fumar les vies nervioses associades a aquests sentits recuperen el seu funcionament normal.


4. Disminució del risc de càncer

Un dels principals beneficis de deixar de fumar és que redueix el risc de patir molts tipus de càncer. S'ha demostrat que al cap de 5 anys d'interrompre el consum de tabac disminueix molt la probabilitat de desenvolupar càncer de boca, de gola, d'esòfag, de bufeta i de cèrvix, i quan passen 10 anys succeeix el mateix amb el de pulmó, amb el de laringe i amb el de pàncrees.

Una persona trencant un cigarret
Un dels principals beneficis de deixar de fumar és que redueix el risc de patir molts tipus de càncer | Getty Images


5. Descens de la probabilitat de trastorns cardíacs


Les recerques científiques revelen que el risc de patir malalties del cor es redueix a la meitat al cap d'un any de deixar de fumar tabac; els fumadors molt habituals poden trigar uns 15 anys a situar-se en el mateix nivell de risc que els qui no tenen aquest hàbit. De manera similar, la probabilitat de tenir un infart descendeix fins als valors normals després d'aproximadament 5 anys.6. Menor incidència de complicacions quirúrgiques

S'ha demostrat que un dels avantatges de deixar de fumar és que redueix el risc de complicacions a les intervencions quirúrgiques, particularment en el període postoperatori. Perquè aquest efecte es produeixi, la interrupció del consum ha d'haver-se iniciat unes 4 setmanes abans de l'operació.7. Beneficis psicològics i emocionals

A la llarga, deixar de fumar redueix l'estrès, l'ansietat i els símptomes de depressió. A més, les persones que aconsegueixen deixar el tabac solen experimentar sentiments positius relacionats amb l'autoestima i l'orgull d'aconseguir aquest important objectiu, així com amb la desaparició de les conductes addictives i de les molèsties que comporten.8. Augment de l'esperança de vida

De manera sintètica, podem afirmar que com més aviat deixis de fumar, més llarga serà la teva vida. Segons suggereixen els estudis, les persones que deixen de fumar abans dels 30 anys tenen una esperança de vida molt similar a la de les que mai han consumit tabac de manera regular. Això s'associa a la disminució del risc de càncer i de malalties respiratòries i cardíaques.


Efectes negatius a curt termini

Encara que deixar de fumar tabac provoca efectes desagradables a curt termini, la majoria dels símptomes que esmentarem desapareixen al cap d'un mes, aproximadament. No obstant això, el desig de fumar sol prolongar-se durant 3-8 mesos i pot reaparèixer de manera puntual davant la presència de tabac o en situacions associades al seu consum.


1. Augment de pes

Deixar de fumar té diferents efectes en l'organisme que condueixen a un increment de la fam i a un descens de la taxa metabòlica, factors que afavoreixen l'augment de pes. Moltes persones guanyen entre 4 i 5 quilos els primers mesos després d'abandonar l'hàbit, però aquest augment es pot prevenir amb exercici i hàbits nutricionals saludables.
 

2. Ansietat i inquietud

Les persones fumadores solen tenir un augment d'ansietat durant el període posterior a la interrupció del consum; no obstant això, a poc a poc la inquietud psicofisiològica es redueix fins a arribar a ser inferior que abans de deixar de fumar, sobretot en les persones que tenien problemes d'ansietat significatius. Recomanem el mètode de la respiració lenta i profunda per a manejar aquests símptomes.


3. Empitjorament de l'estat d'ànim

Durant molt de temps s'ha defensat que deixar de fumar provoca sentiments de tristesa, d'irritabilitat o de falta de motivació a curt termini, la qual cosa es relacionaria amb la desregulació en els nivells de neurotransmissors provocada per la nicotina. No obstant això, estudis recents suggereixen que ni l'ansietat ni la tristesa augmenten de manera objectiva en abandonar el tabac.4. Mal de cap

Les cefalees són una conseqüència relativament habitual de deixar de fumar, si bé no es produeix en totes les persones. Quan aquests maldecaps tenen un origen tensional, els exercicis de relaxació, incloent-hi els massatges suaus, poden ser una bona manera de manejar-los i de prevenir-los.5. Insomni


Deixar de fumar fa més difícil agafar el son i per tant facilita el desenvolupament de problemes d'insomni. Això és fonamentalment per culpa de l'augment dels nivells d'ansietat, com hem esmentat prèviament.

Imatge d'una dona que pateix insomni.
Deixar de fumar fa més difícil agafar el son | Getty Images


6. Tos i degoteig nasal


Entre les complicacions d'aquest tipus destaca l'increment temporal de la tos i del degoteig nasal. Es tracta de reaccions naturals a l'abandonament del consum que duren només unes poques setmanes i que actuen com a preludi a una millora molt significativa de les capacitats respiratòries.7. Fatiga física i mental


Moltes persones que han deixat de fumar afirmen que durant un breu període de temps se senten més cansades, tant des d'un punt de vista físic com des d'un cognitiu. Això és probablement perquè l'organisme encara es troba sumit en un procés d'adaptació a l'absència de nicotina, i per tant ha d' 'aprendre' a compensar els seus efectes estimulants.8. Problemes de concentració


Els símptomes d'ansietat i de nerviosisme, les sensacions de fatiga, el desig de consumir tabac i altres efectes a curt termini de deixar de fumar provoquen problemes de concentració i un cert descens del rendiment cognitiu. Com gairebé tots els altres símptomes, aquests dèficits rarament es mantenen durant més d'un parell de setmanes.

Referències bibliogràfiques:

JAMA, 308(15): 15 Strategies to help a smoker who is struggling to quit . Rigotti, N. A. (2012).

Mooney, M. E., Johnson, E. O., Breslau, N., Bierut, L. J. & Hatsukami, D. K. (2011). Cigarette smoking reduction and changes in nicotine dependence. Nicotine and Tobacco Research, 13(6): 426-430.73-1580.

(*) Aquesta notícia s'ha traduït originalment del castellà de la pàgina 'EspañaDiario.tips'