Una persona prenent una pastilla

Els 5 casos en els quals no has de prendre Fortasec, segons els metges

Fortasec és un fàrmac àmpliament usat en casos de malaltia inflamatòria intestinal o gastroenteritis, perquè és un conegut antidiarreic

La diarrea és el pas agut o crònic de femta anormal. En aquest sentit, sabem que la diarrea aguda és un símptoma molt comú en adults i nens. Però, en què consisteix realment la diarrea?

Es tracta de l'emissió de femta anormal sigui en termes de freqüència, volum, consistència o pes (més de 300 grams per dia). Aquest símptoma es pot desenvolupar de forma aguda o crònica.

En el cas de la diarrea aguda, per exemple, està constituïda per l'aparició brusca de femta molt freqüent. En general, aquestes defecacions són abundants, s'expulsen molt ràpidament i estan conformades principalment per aigua. A més, la diarrea està normalment associada a dolor abdominal o fins i tot vòmits.

La diarrea crònica, però, tendeix a evolucionar durant almenys tres setmanes. I consisteix en deposicions voluminoses, freqüents (més de tres vegades per cada 24 hores), i el contingut és aigua en grans quantitats. No sol ser gaire habitual.

Quines són les causes comunes de la diarrea?

La diarrea té una gran varietat de causes que el metge ha de diagnosticar per prescriure el tractament adequat. Per exemple, les diarrees agudes estan lligades la majoria de vegades a una infecció, sempre en el context d'una intoxicació alimentària.

Una persona amb mal de panxa.
La diarrea acostuma a estar acompanyada de dolor abdominal | Getty Images

En aquest sentit, hem de saber que la diarrea aguda (la més comuna) tendeix a estar relacionada amb 4 causes. D'una banda, la intoxicació d'una toxina d'un estafilococ o la ingestió d'aliments contaminats per un germen (generalment E coli). La contaminació per un germen que es desenvolupa a la mucosa intestinal (rotavirus, per exemple), també provoca diarrea.

Alhora, també pot ser degut a una inflamació aguda o una malaltia de les mucoses intestinals. En el cas dels gèrmens més freqüentment implicats, poden ser tant bacteris (salmonella, shigella, Campylobacter, Yersinia, E. coli) com els virus (rotavirus, adenovirus, enterovirus, coronavirus).

Però és imprescindible no passar per alt una causa més greu, especialment en cas de dubte. Parlem de casos en què la diarrea no és un simple símptoma, o quan n'hi ha d'altres relacionats, com febre i dolor abdominal.

En cas de diarrea crònica, cal fer una exploració completa fins a obtenir un diagnòstic precís. Els mecanismes responsables de la diarrea i les causes són múltiples.

Què és Fortasec i quan es pren?

Fortasec consisteix en un conegut medicament que actua com un antidiarreic, fet que significa que disminueix tant la mobilitat com les secrecions de l'intestí. D'aquesta manera, ajuda a reduir les deposicions excessives i líquides.

Càpsules de medicament blaves
Fortasec és un medicament molt comú contra la diarrea | Getty Images

Per tant, és un fàrmac especialment indicat per al tractament simptomàtic de la diarrea aguda inespecífica. És a dir, per a la diarrea aguda ocasional. A més, és apte per a nens a partir de 12 anys i adults.

Però, com passa amb qualsevol fàrmac, hi ha alguns moments, circumstàncies o condicions on no s'hauria de prendre. I conèixer quins són és imprescindible per evitar riscos innecessaris.

Quan no s'hauria de prendre Fortasec?

Malgrat que es tracta d'una opció útil en cas de diarrea aguda ocasional, cal tenir en compte que, com passa amb qualsevol fàrmac, cal tenir certa precaució. Per exemple, no es pot prendre en les condicions següents:

  • Si tenim febre alta per sobre de 38 ºC.
  • Si hi ha sang a la femta.
  • En cas que tinguem colitis ulcerosa.
  • En cas de ser al·lèrgic al principi actiu (loperamida), o qualsevol altre component present en aquest.
  • En cas de nens menors de 12 anys.

A més, tampoc se'n recomana el consum en cas de diarrea greu, especialment quan passa després d'haver pres antibiòtic. En qualsevol cas, recorda que, en cas de dubte, és imprescindible consultar sempre el metge.