Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo Messenger
Portàtil

Consum inicia actuacions de control per evitar abusos en el marc de la crisi de la Covid-19

Els tres àmbits d'actuació són: plataformes en línia de reclamació, bufets d’advocats i empreses d’assessorament legal; companyies aèries i venda de productes destinats a la prevenció de contagis

Portàtil
Consum inicia actuacions de control per evitar abusos en el marc de la crisi de la COVID-19 | Cedida

El passat mes de juny la Generalitat, a través de l’Agència Catalana del Consum (ACC) del Departament d’Empresa i Coneixement, han iniciat unes actuacions de control i d’inspecció amb l’objectiu d’evitar abusos que vulnerin els drets de les persones consumidores, en el marc de les afectacions generades per la crisi sanitària de la Covid-19. Aquestes actuacions s'han centrat en tres àmbits: plataformes en línia de reclamació, bufets d’advocats i empreses d’assessorament legal; companyies aèries i venda de productes destinats a la prevenció de contagis.

L'ACC des de l’inici de la pandèmia ha mantingut informada a la ciutadania i ha atès totes les consultes que poden afectar els seus drets com a consumidors i consumidores. En concret, des de la declaració de l’estat d’alarma, el passat mes de març, Consum ha gestionat 5.204 consultes i ha rebut un total de 3.697 reclamacions per afectacions derivades de les mesures preses per fer front a la Covid-19.

El 65% d’aquestes reclamacions estan relacionades amb l’àmbit dels transports, un 57% de les quals per afectacions en el transport aeri i per la cancel·lació de vols. El 22% són reclamacions per altres serveis de consum, que inclouen afectacions relacionades amb viatges, activitats culturals i d’oci, esportives o educatives, entre d’altres; i un 7% estan relacionades amb l’àmbit de la restauració i els allotjaments turístics. Arran de les incidències i reclamacions detectades l’ACC ha engegat campanyes d’inspecció i control específiques, per tal de protegir les persones consumidores i evitar que es generin situacions de desequilibri que les puguin perjudicar.

Plataformes en línia de reclamació, bufets d’advocats i empreses d’assessorament legal

L’ACC ha engegat actuacions inspectores envers plataformes en línia de reclamacions, bufets d’advocats i empreses que ofereixen els seus serveis d’assessorament legal als consumidors a través de campanyes de gran difusió als mitjans, en especial a la televisió.

Davant la possible existència de pràctiques abusives o la presència de clàusules abusives en els contractes que aquestes empreses formalitzen amb els consumidors, l’objectiu final de les inspeccions és protegir les persones consumidores i evitar que es generin situacions de desequilibri que les puguin perjudicar en benefici de l’empresa. En cas que es detectin vulneracions dels drets de les persones consumidores, es proposaran mesures disciplinàries per tal que no es repeteixin en el futur.

Imatge d'un avió enlairant-se entre núvols convectius
El sector de les línies aèries ha registrat un volum important d’incidències | Arxiu

Campanya de control a companyies aèries

El sector de les línies aèries ha registrat un volum important d’incidències, més concretament per les reticències d’algunes companyies a l’hora d’informar adequadament els seus clients sobre el dret al reemborsament dels bitllets en cas de cancel·lació del vol. Els consumidors deixen paleses aquestes deficiències en les seves reclamacions, l’ACC  ha iniciat una actuació de control sobre aquesta qüestió, en el marc de la seva competència exclusiva en matèria de protecció dels drets de les persones consumidores.

L’objectiu d'aquesta campanya és comprovar, d’una banda, si en l’actuació de les companyies aèries hi ha hagut una pràctica comercial deslleial, pel fet de no informar adequadament del sistema de reclamacions; i d’altra banda, verificar si en els casos en què hi ha hagut situacions de força major que han impedit que els passatgers poguessin volar –és a dir, vols no cancel·lats per part de la companyia aèria–. 

Per a dur a terme el control d'actuació s’ha intervingut d’acord amb el que fixa el Reial Decret Llei 11/2020, que estableix que els consumidors tenen dret a recuperar els diners d’aquells serveis que no hagi estat possible prestar a causa de les restriccions marcades per l’estat d’alarma. En cas que la inspecció de consum constati una mala praxi per part de les línies aèries, s’obriran els expedients sancionadors corresponents.

Productes destinats a la prevenció de contagis

La pandèmia provocada pel coronavirus, ha augmentat la demanda de productes que s’utilitzen per a prevenir  possibles contagis, per aquest motiu la inspecció de consum ha posat en marxa una campanya de control d’aspectes com ara l’etiquetatge, la publicitat, les característiques o els preus de productes que es consideren imprescindibles per a minimitzar els riscos de propagació de la malaltia Covid-19, com ara mascaretes EPI (equip de protecció individual), mascaretes higièniques, gels hidroalcohòlics o antisèptics de pell sana.

Durant l’estat d’alarma, s’han establert mesures perquè la ciutadania, a l’hora de comprar-los, disposi d’informació eficaç, veraç i suficient sobre les seves característiques essencials a través de l’etiquetatge. A més, per tal de garantir-ne l’accés en condicions que evitin situacions abusives en el preu, s’han fixat imports màxims de venda al públic en el cas concret de les mascaretes quirúrgiques, els antisèptics de pell sana autoritzats per la Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (AEMPS) i els gels i solucions hidroalcohòliques per a mans de naturalesa cosmètica autoritzades temporalment per l’AEMPS.