Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo Messenger
Muntatge d´oficina del SEPE amb mà amb bitllets

L'excepció en què el SEPE permet cobrar l'atur encara que hagis marxat de la feina

El SEPE contempla un total de quatre situacions en què podràs cobrar la prestació per desocupació

Una de les preguntes més freqüents dels treballadors és si tenen dret a cobrar l'atur si es deixa la feina de manera voluntària. Sobretot, és un dubte freqüent entre aquells que volen deixar la feina.

Segons un estudi d'InfoJobs, el 16 % dels espanyols es planteja deixar la feina. Com a motiu principal, hi ha el desig de comptar amb un salari més alt, encara que això no és l'únic que preocupa. També hi entren en joc uns altres factors, com ara la reducció de l'estrès laboral, així com incrementar la motivació.

Què diu el SEPE sobre cobrar l'atur si marxes de la feina

De manera general, el SEPE confirma que, si la feina es deixa de forma voluntària, no hi ha dret a cobrar l'atur. Per cobrar la prestació per desocupació cal que la baixa sigui de caràcter no voluntari.

La raó és que aquesta prestació cobreix aquells que no tenen feina per no trobar-ne. És a dir, no empara els qui, tenint una feina, volen deixar-la i cobrar l'atur. Així i tot, hi ha algunes excepcions que cal tenir en compte.

Quatre casos en què sí que pots cobrar l'atur si renuncies de forma voluntària

En aquest sentit, hi ha certes situacions en què sí que és possible deixar la feina de forma voluntària i cobrar la prestació per desocupació.

La Llei de l'Estatut dels Treballadors considera que estan en situació legal de desocupació aquells que deixin la seva feina de forma voluntària per les raons següents:

  • Si les condicions laborals canvien substancialment i deterioren la dignitat del treballador. Queden inclosos els canvis de jornada, horari o distribució de feina. També de règim de feina per torns, salari, sistema de remuneració o si canvien les funcions del treballador.
  • Si hi ha un supòsit de mobilitat geogràfica pel qual el treballador hagi de canviar de residència.
  • Quan hi ha retards en el pagament del salari de manera continuada o si l'empresa deu diners al treballador.
  • Si l'empresari incompleix de manera greu les seves obligacions, tret dels casos de força major. També s'hi inclou el fet que l'empresari no readmeti el treballador després d'una sentència judicial per la qual estigui obligat a fer-ho.

En tots aquests casos, el treballador té dret a l'atur. La raó és que el SEPE entén que la persona no volia deixar la feina, però ha estat la companyia qui l'ha obligat a fer-ho. És a dir, en realitat, no és la seva voluntat abandonar l'empresa.

Què passa amb la indemnització?

D'una altra banda, marxar de la feina per voluntat pròpia no només afecta la prestació per desocupació, sinó també la indemnització per acomiadament. Si el treballador abandona la feina de forma voluntària, no té dret a rebre indemnització, però sí a cobrar la liquidació.

Aquesta es percep sempre que la relació laboral cessa. S'hi inclouen els salaris pendents, les vacances no gaudides, així com les comissions per objectius.