Muntatge de bitllets de 20 i 50 euros amb un rètol de prestacions del SEPE

Gairebé 500 € del SEPE amb un sol requisit: l'ajuda per a majors de 45 anys a l'agost

Es tracta d'una solució temporal per a aquells aturats que superin aquesta edat

Els més grans de 45 anys que estiguin desocupats i hagin esgotat totes les prestacions i subsidis podran recórrer a l'agost a una nova ajuda. La concedeix el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) i arriba als 480 euros.

Ja se sap que a partir de certa edat és molt complicat reincorporar-se al mercat laboral. Les empreses no solen confiar gaire en les qualitats d'aquest grup de població. És per això que des de l'administració s'habiliten una sèrie d'ajudes pensant en el col·lectiu.

Aquells que estiguin a l'atur poden sol·licitar aquesta prestació, però per això cal complir uns requisits essencials. Entre altres coses, sol·liciten que tingui més de 45 anys, sense càrregues familiars i sense fills per sota dels 26 anys. En cas de tenir fills amb edats superiors, caldrà demostrar una discapacitat de com a mínim el 65% i estar sota responsabilitat del beneficiari.

Aquesta ajuda s'allargarà com a màxim fins als sis mesos. Es tracta d'un període excepcional perquè el treballador pugui trobar feina. De finalitzar aquest termini sense aconseguir el seu propòsit, la solució que li queda serà acollir-se a una altra ajuda extraordinària del SEPE. Serà el cas de la Renda Activa d'Inserció (RAI), que compta amb les mateixes exigències que l'anterior.

Interior d'una de les oficines del SEPE
Els perceptors la cobraran durant un màxim de sis mesos | Europa Press

Condicions bàsiques per demanar l'ajuda de 480 euros

La persona que tingui intenció de demanar aquesta ajuda al servei d'ocupació ha de saber que ha de reunir una sèrie de requisits. En primer lloc, cal que hagi esgotat la prestació contributiva per desocupació, a més de tenir complerts els 45 anys.

Ha d'aparèixer com a inscrit com a demandant d'ocupació durant el període d'un mes des que s'acaba la prestació. Li exigiran també que no hagi rebutjat una oferta de treball i que tampoc s'hagi negat a participar en accions de formació o reconversió professional. A més, cal que subscrigui l'acord d'activitat.

Pel que fa a les rendes, mai podran superar el 75% del Salari Mínim Interprofessional. Per això, s'exclou la part proporcional de dues pagues extres.

El sol·licitant podria percebre aquesta ajuda un màxim de sis mesos. Per part seva, la quantitat mensual serà igual al 80% de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM). Des del SEPE també aclareixen en quina situació quedaria l'aturat si venia de treballar a jornada parcial. Expliquen que la quantia del subsidi es veuria reduïda al mateix percentatge.

On he de tramitar l'ajuda?

El termini per presentar la sol·licitud serà de 15 dies hàbils des del compliment del mes d'espera. Aquest mes d'espera comença a comptar una vegada conclou la prestació contributiva de l'atur.

Logo de WhatsAppNOVETAT WHATSAPP: Clica aquí per rebre GRATIS i en EXCLUSIVA les notícies més destacades de CATALUNYA al WhatsApp!

Apunten que el dret a aquest subsidi naixerà des de l'endemà del dia en què es compleixi el mes d'espera. Sempre que es faci dins del termini. Fora del període legal, el dret partirà des del dia hàbil següent al de la sol·licitud, reduint-se'n la durada.

Hi ha diversos canals per presentar els tràmits del subsidi de 480 euros. Aquells que vulguin fer-ho de forma presencial poden anar a qualsevol oficina de registre públic. També a l'oficina de prestacions, sempre que es disposi de cita prèvia.

Muntatge del cartell de prestacions del SEPE amb un caixer traient diners
L'ajuda puja fins a 480 euros al mes | Getty Images, SEPE

De manera telemàtica també es pot realitzar a la seu electrònica del SEPE, sense oblidar-nos del correu administratiu. Caldrà presentar el model oficial de sol·licitud, a més a més del document d'identificació de la persona sol·licitant.

Això és necessari per confirmar les dades del demandant de l'ajuda. També caldrà aportar el número de compte per percebre la prestació i el justificant de rendes si així ho exigeix l'entitat gestora.