grills fregits

El menjar que s'ha posat de moda a Catalunya, no és el que sembla: fins a 5 riscos

Compta amb diversos beneficis, però cal conèixer també els perills associats al seu consum

Menjar de manera saludable i sostenible és una necessitat. Una de les solucions que semblava haver-se imposat per això és la introducció dels insectes com a menjar a la dieta diària. Els insectes són una font alternativa de proteïnes de bona qualitat, micronutrients i àcids grassos essencials.

A més, la seva producció pot suposar una ajuda per al medi ambient, sobretot en comparació amb altres opcions, com ara la ramaderia. No obstant això, malgrat els beneficis, consumir insectes també pot comportar certs riscos. Els experts adverteixen sobre les possibles conseqüències per a la salut, si no es fa de manera controlada.

Els insectes, un menjar amb certs riscos

Una de les coses que pot fer enrere a l'hora de consumir insectes és la seva forma. No obstant això, avui dia, es poden menjar en diferents opcions, com ara farines, salses o pastes, per millorar-ne l'aspecte. Sigui com sigui, el seu consum presenta alguns riscos, de manera que val més que els tinguis en compte abans d'animar-te a menjar-los.

1. Aquest menjar pot contenir bacteris

Així ho corroboren, entre d'altres, alguns informes de l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària. Els insectes poden estar contaminats per certs bacteris patògens.

Algunes poden ser la Campylobacter, la Salmonella o l'Escherichia coli. Això passa, sobretot, en aquells que no han estat processats o produïts sota unes condicions determinades.

Tot i això, en cuinar-los, es pot eliminar i/o reduir la presència d'aquests microorganismes. A més, també s'ha determinat que poden ser esporàdics i que estarien relacionats amb un emmagatzematge o manipulació no correctes.

plats amb insectes
El consum d'insectes també presenta certs riscos | Getty Images

2. Els insectes també poden tenir paràsits

A més de bacteris, els insectes també poden ser una via per a l'aparició de paràsits. Als cossos de mosques i paneroles s'ha descobert la presència de certs protozous i helmints.

De fet, alguns funcionen fins i tot com a portadors d'aquests paràsits, com les paneroles o insectes com els escarabats. Si es pateix una infestació després del consum, els primers símptomes seran gastrointestinals.

Per aquest motiu, cada vegada és més important fer investigacions en insectes silvestres per determinar la presència o no de paràsits. Això passa, sobretot, als països tropicals i subtropicals, ja que la seva venda s'està convertint en un mercat a l'alça.

D'altra banda, el risc es redueix considerablement quan els insectes es congelen, ja que es tracta d'un mètode de conservació capaç de destruir els paràsits.

3. Poden contenir substàncies antinutritives i tòxiques

Però els bacteris i els paràsits no són l'únic problema del consum d'insectes. Una altra de les coses de què cal estar pendent és d'algunes de les seves substàncies, que poden resultar tòxiques per a l'ésser humà.

plat amb insectes fregits
Els insectes s'han de consumir només si provenen d'entorns controlats | Getty Images

Entre les substàncies antinutritives presents als insectes destaca la quitina, la quantitat de la qual varia dels 2,7 als 49,8 mg/kg. El seu problema és que actua de manera negativa en la digestibilitat i utilització de les proteïnes.

Altres substàncies d'aquest tipus que poden ser presents són els tanins, els fitats i els oxalats. Aquests són capaços de reduir l'absorció de minerals com el zinc, el manganès, el calci o el ferro, entre d'altres.

D'altra banda, alguns alcaloides podrien arribar a resultar tòxics per a qui consumeix insectes. Les pupes del cuc de seda africà, per exemple, contenen tiaminasa. Ingerir-la pot provocar deficiència de tiamina o vitamina B1.

4. Els insectes poden produir determinades al·lèrgies

Un altre problema associat amb el consum d'insectes és l'al·lèrgia, encara que se'n desconeix tot l'abast. Molts artròpodes podrien causar reacció a causa del seu contingut en arginina quinasa, tropomiosina, hemocianina o fosfat deshidrogenasa, entre d'altres.

insectes fregits
Les reaccions al·lèrgiques no són cap broma | Getty Images

A més, també s'han identificat reaccions creuades entre paneroles, crustacis i àcars. Els símptomes d'aquestes al·lèrgies poden ser diversos, des d'una urticària fins a un xoc anafilàctic. Per això, cal extremar les precaucions.

5. Cal anar amb compte amb els contaminants químics

Finalment, també cal tenir present la contaminació química, ja que aquesta pot suposar un dels perills més grans que té el consum d'insectes. Alguns compostos que s'han detectat al cos són metalls pesants, com el plom o el coure, així com pesticides.

En definitiva, encara queda molt per investigar pel que fa a si el consum d'insectes pot ser l'alternativa adequada a un altre tipus d'animals. Mentrestant, hem de conèixer tots els perills per poder menjar-los amb seguretat.