Imatge d'un home fent servir l'ordinador

Anar al supermercat ha canviat radicalment: la tecnologia i els nous hàbits de consum

L'adaptació definirà la competència de mercat: Inditex entra al món de la segona mà

Tot i que la distribució comercial i el comerç al detall estan deixant enrere l’impacte de la pandèmia, les perspectives econòmiques negatives –que apunten cap al manteniment de la pujada dels preus i els tipus d'interès– i una baixada en la capacitat d'estalvi de les famílies estan alentint el consum privat. 

En un context incert i de menor poder adquisitiu, no resulta estrany que el comportament dels consumidors s’orienti cada vegada més cap a la contenció en la despesa, l’augment del cicle de vida dels seus béns i la recerca d’experiències i alternatives de consum més assequibles, responsables i sostenibles.

En aquest article ens enfoquem en tres tendències que marquen un canvi en els hàbits de compra i consum de les famílies, i que les empreses han d’incorporar a les seves estratègies de màrqueting: la integració entre el comerç electrònic i la botiga física, el pagament a terminis i el consum responsable i sostenible.

Omnicanalitat i integració: entre el digital i la botiga física

La compra online, el creixement de la qual va accelerar-se a partir de la pandèmia, ha arribat per quedar-se. No obstant això, la preferència de compra a canals digitals o a botiga física varia segons el perfil dels consumidors. Per exemple, els qui prioritzen l’experiència de compra o el consum sostenible opten per la compra online, mentre que els buscadors de bons preus acostumen a comprar als establiments físics. 

Per tant, la compra presencial continuarà tenint un paper important en el consum i conviurà amb la compra digital. Ambdues en un context omnicanal, en què les empreses intentaran oferir el millor servei en tots els que estiguin presents –físic, web, xarxes– i als quals escolliran els compradors segons les diferents situacions i circumstàncies. 

Si oferir una bona experiència de compra genera confiança, donar oportunitats freqüents de consum en tots els canals afavoreix l’elecció d’un comerç particular, al marge dels seus preus. Una presència líquida i omnicanal per establir més punts de contacte amb els consumidors pot ser una estratègia de diferenciació efectiva per als comerciants detallistes. 

Venda online i pagament a terminis

La inflació pot portar a més consumidors a acollir-se a les modalitats de pagament a terminis o pagament diferit que cada vegada ofereixen més comerços online com a part de la seva estratègia comercial i de promoció de vendes. El creixement de formes de pagament que faciliten el finançament i el desenvolupament de nous models de subscripció, que ofereixen a les empreses noves vies d’ingrés, ajuden a mantenir una demanda mínima que dona viabilitat a l’empresa. 

La recent política d’inserció d’anuncis publicitaris en algunes plataformes d’streaming mostra l’evolució d’un model de negoci que uneix els avantatges de la televisió per subscripció amb la capacitat de monetitzar l’experiència d’usuari. 

Consum responsable i sostenible

L'interès de la societat en què es freni el deteriorament social i mediambiental, i especialment, en l’impacte del consum en la sostenibilitat de l’entorn, és una altra tendència creixent els últims anys, i segurament continuarà en ascens. 

Els innegables efectes nocius del canvi climàtic han fet als consumidors més conscients de la manera en què consumeixen béns i serveis. D’altra banda, les empreses estan desenvolupament cada vegada més estratègies per aplicar els principis de circularitat i sostenibilitat en els seus processos de producció i distribució. 

Com a exemple, la iniciativa del grup Inditex, que ha entrat en el mercat de segona mà al Regne Unit a través d’una plataforma web i una aplicació mòbil per reparar, revendre entre particulars i donar roba i calçat. 

En resum, l’abast i la velocitat d’adaptació de les empreses a nous hàbits de compra i consum dels compradors poden marcar la necessària diferenciació per a competir exitosament en el mercat. 

 

Aquesta notícia és una traducció de l'article publicat originalment en castellà al portal TheConversation.com.