Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo Messenger
Muntatge d'un senyor amb els braços plegats i la imatge amb el logotip del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

Els treballadors que poden jubilar-se després d'haver cotitzat només durant 5 anys

Descobreix quines persones tenen dret a jubilar-se abans d'hora amb 5 anys cotitzats

La jubilació anticipada és una opció que ofereix la Seguretat Social, encara que no està destinada a tots els ciutadans. I és que aquells que es vulguin acollir a una jubilació anticipada han de complir certs requisits. Per exemple, hi ha el cas d'una sèrie de treballadors que la poden demanar amb només cinc anys cotitzats.

Així i tot, les persones amb discapacitat que hagin treballat per compte d'altri o propi i que cobrin una pensió han d'acreditar certs detalls per accedir a aquests avantatges. La veritat és que no només cal tenir acreditada una discapacitat igual o superior al 45 %, sinó que hi ha uns altres requisits que cal complir.

Els treballadors amb un 45 % o més de discapacitat es poden jubilar abans

La Seguretat Social exposa al seu web que hi ha diverses premisses claus per als treballadors amb discapacitat que es vulguin jubilar de manera anticipada. Així, ho podran fer amb només un lustre cotitzat, això sí, en el cas que hagin desenvolupat la seva vida laboral dins un període marcat.

Per començar, han d'estar d'alta, o en situació assimilada a la d'alta, la data del fet causant. Alhora, han d'haver treballat el temps equivalent al període mínim de cotització que es demana per poder cobrar una pensió de jubilació.

Aquesta premissa engloba igualment estar aquest interval de temps afectat per la malaltia que li ha provocat aquesta discapacitat. Igualment, ha d'haver cotitzat almenys cinc anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 45 % i que hagi estat generat per aquestes patologies.

Si cotitzes cinc anys des del diagnòstic de la patologia, pots demanar la jubilació anticipada

El maig de 2023, el govern espanyol va aprovar diverses millores per a l'accés a la jubilació anticipada per a aquestes persones amb una discapacitat per sobre del 45 %. Una d'aquestes millores era passar de 15 a 5 anys cotitzats des del diagnòstic de la discapacitat per poder jubilar-se abans d'hora.

Les persones que pateixen algun grau de discapacitat poden escollir els coeficients reductors de l'edat de jubilació. Parlem d'aquells que siguin més favorables per al còmput d'aquesta pensió de jubilació.

Cal ressenyar que l'edat mínima de jubilació per a les persones amb discapacitat és de 56 anys, quan s'acredita un grau igual o superior al 45 %. Si ens referim a les persones amb discapacitats del 33 % o més, hauran de cotitzar com a mínim 25 anys per poder jubilar-se anticipadament.