El TC obligarà la Generalitat a fer l’examen final de Primària també en castellà

El tribunal considera que la decisió del Govern de fer-lo només en català sobrepassava les seves competències

 

El Tribunal Constitucional ha tombat en el plenari d'aquest dimarts la llei catalana que avalava que els nens i nenes que finalitzaven primària realitzessin el seu examen final en català. Segons el Tribunal, aquesta norma envaïa les competències en matèria educativa de l'Estat i vulnerava la llei d'immersió lingüística.

  

La prova final de l'Educació Primària va ser una mesura implementada l'any 2013 amb la nova llei educativa, la LOE, i especificava que seria el govern espanyol qui en determinaria els criteris. Tanmateix, la Generalitat va protestar contra l'apartat 7, segons el qual «l'avaluació de competències es podria realitzar en llengua castellana o en la llengua cooficial corresponent, a l'elecció dels pares, mares o tutors legals».

Determina que s'ofereixi la possibilitat de realitzar la prova en castellà

El Constitucional ha determinat que la decisió de la Generalitat de fer-les només en català sobrepassava les competències educatives i, a partir d'ara, obligarà al govern català a complir la LOE i, per tant, que s'ofereixi també la possibilitat de realitzar la prova en castellà. Pel tribunal, es tracta d'una llei que s'ha d'aplicar amb els mateixos criteris arreu del territori espanyol.

Educació assegura que no afectarà a les proves actuals

Avui mateix, fonts del Departament d'Educació han assegurat que la decisió judicial no afecta les proves que es fan actualment a Catalunya als alumnes de sisè de primària, ja que es regulen per una altra normativa. Les mateixes indiquen que la prova que regula el decret del 2015 no s'està fent a Catalunya en aquests moments. Fonts del Ministeri d'Educació han reconegut que la prova que regula el decret del 2015 està paralitzada i no s'està realitzant, ja que un altre decret del 2016 la va aturar i va ser substituïda «per una avaluació de diagnòstic mostral».

Encara que la prova no es fa, el TC  ha resolt sobre el recurs que la Generalitat va presentar en aquell moment, admès el 2016, contra el decret estatal perquè considerava que envaïa competències. En un comunicat d'aquest dimecres, el TC explica que el ple del tribunal ha avalat el dret dels progenitors o tutors legals a triar l'idioma  amb què volen que els nens facin les proves d'avaluació final de primària als alumnes de sisè, que recollia el decret estatal del 2015 aprovat pel govern de Mariano Rajoy.

  

  

Aquest decret regula unes proves que va introduir la LOMCE i que s'anava a aplicar per primer cop el curs 2016-2017 amb l'objectiu de saber quins són els coneixements adquirits per l'alumnat durant l'etapa de primària.  El punt 7.3 del decret estatal, avalat pel TC, diu que  els pares podran triar que els nens facin les proves que no siguin de llengua (catalana, castellana o estrangera) en la «llengua cooficial» o en castellà. El ple del tribunal considera que el punt del decret que permet triar o bé el català o el castellà per fer les proves no envaeix les competències catalanes. 

En canvi, el TC sí que declara inconstitucionals parts de dos articles (el punt 7.4 i 7.5 del decret) que establien que els responsables d'orientació de cada centre educatiu havien de fer un informe per cada alumne a l'hora d'establir adaptacions de la prova així com el fet que sigui el Ministeri d'Educació qui apliqui qüestionaris de context.

També et pot interessar....