taxi

El TSJC suspèn cautelarment l'entrada en vigor dels 60 minuts de precontractació dels VTC

Elite Taxi ja ha anunciat que recorrerà la suspensió cautelar de la precontractació

El Tribunal Suprem de Justícia suspèn cautelarment les mesures sol·licitades per la mercantil Luxury contra el reglament aprovat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona —AMB— per establir les condicions d'explotació de les autoritzacions  dels Vehicles de Transport amb Conductor.

Entre els articles suspesos del reglament, es troba l'11, que estableix una antelació mínima de 60 minuts en la contractació o reserva d'aquest servei i la seva prestació, i que estava previst que entrés en vigor el 15 de juliol. A més, també ha paralitzat que els titulars de les autoritzacions hauran d'inscriure's en un registre de vehicles com a requisit per a desenvolupar l'activitat.

L'administració lliurarà l'acreditació

Així, l'abast de la suspensió cautelar afecta el punt 1 íntegre de l'article 3 del reglament de l'AMB, que afecta la inscripció al registre metropolità de vehicles dels VTC. En concret, el punt 1 estableix que els titulars de les autoritzacions VTC que vulguin prestar serveis dins l'àmbit territorial de l'AMB «podran instar la seva inscripció» al Registre Metropolità de Vehicles a l'efecte d'organitzar les condicions d'explotació.

També se suspenen els punts 3 i 4 del mateix article 3.  El punt 3 estipula que l'administració lliurarà a l'interessat l'acreditació de la inscripció del vehicle en el Registre metropolità, així com la informació sobre les condicions de prestació del servei vigent a cada moment. L'acreditació consisteix en un adhesiu identificador que haurà de ser visible en el vehicle.

El 4 remarca que els vehicles que estiguin registrats i acreditats amb l'adhesiu identificador de l'AMB «gaudiran dels ajustos o flexibilització dels serveis o situacions especials» que preveu l'article 16 del mateix reglament. També se suspèn l'article 4.4, pel que fa al caràcter preceptiu dels models normalitzats i a l'establiment d'un procediment administratiu especial «susceptible d'enervar» l'efecte immediat de les comunicacions d'activitat presentades pels titulars d'autoritzacions VTC. 

L'article 11 del reglament de l'AMB és el que regula la precontractació del servei VTC, i aquest se suspèn íntegrament.  L'article consta de dos punts, el primer que estableix el termini de 60 minuts de precontractació, i el segon que afirma que en el cas que les empreses prestadores del servei reconeguin que el consumidor o usuari disposa d'un interval de temps per exercir un dret de cancel·lació o desistiment, aquest queda inclòs en l'interval mínim assenyalat. Més enllà d'això,  també s'anul·la el règim sancionador del reglament de l'AMB pel que fa a conductes infractores basades en l'incompliment dels preceptes i disposicions suspeses cautelarment. 

El TSJC haurà de pronunciar-se sobre la vulneració de drets

A l'hora de determinar si calia establir o no mesures cautelars, el TSJC ha tingut en compte les diferents normatives estatals i europees que tracten la qüestió i, fins i tot, el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries que aquest organisme va emetre abans que el Parlament de Catalunya aprovés la seva normativa –aquesta de caire autonòmic- sobre el sector. En aquest sentit,  la sala recorda que el Tractat de Funcionament de la Unió Europea «prohibeix», per al sector del transport, l'establiment de condicions de prestació del servei que impliquin «de qualsevol forma» una «ajuda o protecció» a una o més empreses determinades en perjudici de les competidores.

Després de decidir les mesures cautelars que competeixen al cas, ara  la sala contenciosa administrativa del TSJC haurà de pronunciar-se sobre el fons de la qüestió demandada per Luxury, com ara si l'AMB és competent o no per regular el sector dels VTC, si hi ha hagut vulneració del dret de llibertat d'empresa o si hi ha hagut vulneració del principi de no discriminació, entre d'altres.

Elite Taxi recorrerà la suspensió cautelar

Arran d'això, Elite Taxi ha anunciat que interposarà un «recurs immediat» a la suspensió cautelar ordenada pel TSJC de la precontractació de VTC amb una hora d'antelació prevista al reglament de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que ha d'entrar en vigor el 15 de juliol. El sindicat ha demanat «calma» als taxistes tot demanant «uns dies per analitzar la situació».

La companyia admet que la precontractació i el registre electrònic de VTC a l'àrea metropolitana són les dues mesures més importants que s'han suspès, però subratlla que hi ha moltes altres que el TSJC ha decidit no aturar, malgrat que l'empresa Luxury, que ha portat als jutjats el reglament de l'AMB, ho demanava.

També et pot interessar...