Un cavall

Es detecta el primer cas de febre del virus del Nil Occidental en un cavall a Catalunya

S'està estudiant un possible cas en un cavall a Riudoms

El primer cas de Febre del Nil Occidental (FNO) en cavalls d'aquest 2021 a Catalunya s'ha detectat a Vinyols i els Arcs. El cas s'ha detectat aquest 7 de setembre, mitjançant la tècnica d'ELISA específica per IgM. 

L'animal positiu resideix en una explotació de cavalls del municipi tarragoní. A més, posteriorment, l'IRTA-CReSA ha detectat un altre cavall positiu per IgMs a Riudoms. D'aquest s'espera la confirmació del Laboratori Central de Veterinaria d'Algete. 

La confirmació d’aquests casos suposa la declaració d’un focus de la malaltia, ja que es tracta d’una malaltia de declaració obligatòria davant la UE i l'OIE.

D'altra banda, els cavalls, que no presenten símptomes clínics compatibles amb la FNO, van ser mostrejats fruit de la intensificació de la vigilància activa en aus i cavalls. Aquesta vigilància es realitza en el marc de l'activació del nivell 2 d'alerta del Programa d’Alerta, Prevenció i Control del Virus del Nil Occidental en hostes animals.

Això és amb motiu de la detecció del virus del Nil Occidental (VNO) en mosquits vectors en una explotació d'èquids a Riudoms. Es va fer un mostreig en 54 cavalls de cinc explotacions diferents, i 60 aus de corral de dues explotacions. Totes ubicades en un radi de 10 quilòmetres al voltant d'on es va detectar el VNO en mosquits. 

Pel que fa a la detecció del VNO en mosquits vectors a Riudoms, l’IRTA-CReSA va determinar el passat 1 de setembre que el virus pertany al llinatge 2.  El VNO de llinatge 2, ja havia estat detectat a Catalunya als anys 2017 i 2020 i és el llinatge que circula de manera majoritària a Europa Central i de l’Est.