Imatge virtuals del Pavelló del Molinet

Adjudicada la redacció del projecte del futur pavelló doble poliesportiu del Molinet de Reus

L'empresa escollida és Batlle i Roig Arquitectes SL

Reus Esport i Lleure ja ha adjudicat la redacció del projecte executiu del futur pavelló doble esportiu el Molinet. L'empresa seleccionada és Batlle i Roig Arquitectura SL, i s'ha adjudicat per un import de 52.460 euros i amb un termini de 20 setmanes des de la data d'adjudicació.

Després que l'any passat la convocatòria de redacció d'aquest projecte quedés deserta, l'empresa municipal va treure, el passat mes de maig, una nova licitació amb un increment del 3% del pressupost base de licitació (67.300,20 euros). En aquesta nova convocatòria s'hi han presentat fins a cinc empreses, entre les quals l'escollida ha sigut Batlle i Roig Arquitectura SL. En Amb aquest projecte es podran preveure els costos de producció del nou equipament de 3,3 milions d'euros. 

El nou pavelló, annex a l'IES Roseta Mauri i situat entre els Carrers de Jaume Vidal i Alcover i Maria Aurèlia Capmany i l'avinguda Josep Pla, és previst que tingui una superfície de 2.719 m2, amb una pista poliesportiva de 25 x 44 metres, amb possibilitat de tenir dues configuracions (una pista central de 22 x 44 metres i 2 pistes transversals de 25 x 22 metres), apta per a la pràctica de les modalitats esportives de sala. A més, el pavelló tindrà accessos directes amb l'institut. La redacció del projecte també ha d’incloure la urbanització de la part del solar no ocupada per l’edifici projectat, la qual es vol destinar a usos esportius d’exterior i complementaris.