La novetat de la Seguretat Social que interessa a bona part dels ciutadans

La pandèmia de coronavirus ha accelerat la transformació digital a l'Administració Pública

Una oficina de la Seguretat Social ennuna imatge d'arxiu
Molts cops, no és necessari acudir a una oficina de la Seguretat Social per abonar els deutes pendents | Twitter

Cada dia són més els tràmits que es poden fer des de casa. Els pagaments a la Seguretat Social en algunes ocasions no es realitzen en el termini reglamentari, situació que dóna lloc a deutes amb l'esmentat organisme que és convenient abonar com més aviat millor.

Això pot derivar en diversos problemes, que avui en dia es poden solucionar molt ràpidament. Gràcies a la seu electrònica de la Seguretat Social no és necessari acudir a una oficina, sinó que es poden pagar còmodament des de casa amb targeta i sense certificat digital. Això suposa facilitar les coses per a moltes persones que, per motius laborals o personals, no poden acudir a l'oficina.

Un servei ràpid i gratuït que pot resultar molt útil

Aquest servei és totalment gratuït. Permet el pagament amb targeta bancària de dèbit o crèdit de tots aquells deutes amb la Seguretat Social en via voluntària no abonats en termini reglamentari, dels deutes en via executiva i dels deutes que hagin estat objecte de reclamació de deute.

Gràcies a aquest servei es pot pagar el següent:

- Acta de liquidació.

- Liquidacions de deute.

- Reclamació de deute.

- Providència de constrenyiment.

- Expedient de constrenyiment.

- L'import de les quotes inajornables referides a expedients d'ajornaments i també aquells imports corresponents a l'almenys a un terç del deute ajornable en els ajornaments inferiors a 90.000 euros que quedin exempts de constituir garantia per l'aplicació de l'article 33.4. b) del Reglament general de recaptació de la Seguretat Social.

- Fraccionament de reintegrament de prestacions indegudes.

Els passos a seguir per no tenir cap problema

Per als que no estiguin acostumats a aquest tipus de tràmits de manera digital, hi ha una sèrie de passos per a realitzar el pagament amb èxit. En primer lloc, és imprescindible tenir a mà el document de deute o document d'ingrés, ja que és necessari indicar el número de referència o expedient i el número de compte que figura en el document. També cal tenir la targeta bancària de crèdit o dèbit i les seves corresponents dades de seguretat (clau, PIN, etc.).

Per realitzar el pagament cal entrar a la seu electrònica de la Seguretat Social, triar l'apartat 'Empreses' i després punxar a 'Recaptació'. Un cop dins d'aquesta pàgina apareixerà el tràmit 'Pagament amb targeta de deutes de la Seguretat Social', on cal clicar a 'Sense certificat' per procedir al pagament.

A partir d'aquí cal anar omplint el formulari que apareixerà i anar introduint les dades de manera correcta. En acabar, l'usuari obté un justificant del pagament que té els mateixos efectes que si l'ingrés s'hagués fet a la Tresoreria General de la Seguretat Social. És molt important guardar el resguard en PDF o imprimir-lo per si sorgís algun inconvenient.


Comentaris

envia el comentari