Una investigadora en un laboratori químic.

Experts catalans fan un gran avenç en el tractament del càncer de mama més agressiu

Un estudi de l'Hospital del Mar ha descobert la resistència que genera una proteïna als tractaments contra un dels càncer de mama més agressius | També s'ha trobat una solució

Un grup de metges i investigadors de l'Hospital del Mar, l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) i el CIBER d'Oncologia han elaborat un estudi pioner relacionat amb el càncer de mama. La recerca ha pogut demostrar el paper de la proteïna Neuregulina en la generació de resistència al tractament més habitual a un dels càncers de mama més agressius, el HER2 positiu.

Dos medicaments combinats donen una resposta eficaç als tumors

L'estudi, publicat a la revista Clinical Cancer Research, ha identificat que a les pacients que tenen alts nivells d'aquesta proteïna els cau el nivell d'èxit de l'anticòs monoclonal Trastuzumab, el medicament de primera línia. Per contra, si es combina amb un altre anticòs monoclonal, el Pertuzumab, es reverteix la situació i es recuperen els nivells de resposta patològica completa.

El treball ha analitzat dades 'in vitro' i ha confirmat els seus resultats amb mostres de tumors de pacients que van participar en un estudi anterior. Els resultats mostren que en els casos que els nivells de Neuregulina són alts l’abordatge del tractament només amb Trastuzumab per fer malbé les cèl·lules tumorals no és eficaç. Però si s’afegeix un segon medicament, el Pertuzumab, els resultats canvien.

L'estudi podria optimitzar els tractaments dels pacients

L'autor principal de l'estudi, el Dr. Joan Albanell, ha destacat el valor de la confirmació, donat que és un estudi aleatori prospectiu, és a dir, que s'ha fet en un moment determinat i se n'han analitzat les dades a posteriori. «En els tumors amb més alta expressió de Neuregulina quan es tractaven amb Trastuzumab i quimioteràpia no s’assolien respostes completes patològiques», ha explicat.

En canvi, ha dit, «quan es tractaven amb Pertuzumab, Trastuzumab i quimioteràpia sí que s’assolien respostes completes patològiques». Segons Albanell, cap del Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital del Mar, l’estudi servirà per «optimitzar quines pacients es poden beneficiar del Pertuzumab, estadificar millor quines necessiten el doble bloqueig amb Trastuzumab i Pertuzumab, i maximitzar-ne el benefici».

Conclusions clares: descoberta la ineficàcia del tractament i la possible solució

La Neuregulina és una proteïna que s’uneix a un dels receptors presents a les cèl·lules tumorals, el HER3. Aquesta unió es combina amb un altre receptor, el HER2, cosa que forma una parella que té més capacitat de proliferació i d’invasió tumoral dins les possibles vies d’activació del càncer de mama HER2 positiu.

Aquest tipus de tumor representa entre el 15-20% dels càncers de mama i, en gairebé la meitat dels casos, no s’assoleix una resposta patològica completa. Si més no, ara, per primera vegada, s’ha pogut establir la correlació entre els alts nivells d’aquesta proteïna, presents en el 13,2% dels tumors analitzats, i el descens en l’èxit del tractament amb Trastuzumab, així com el paper del Pertuzumab per revertir aquesta situació.

A la vegada, el treball ha identificat els fibroblasts, cèl·lules del teixit connectiu presents als teixits, com l’origen de la Neuregulina, fet que confirma la importància del microambient tumoral, el seu entorn, en la proliferació de les cèl·lules canceroses.