Imatge d'una dona amb targetes de crèdit a la mà

Els preus es disparen a Catalunya: l'augment més alt des de fa anys

L'IPC a Catalunya puja dues dècimes i se situa al 2,8% anual el juliol

La taxa de variació anual de l'índex de preus de consum (IPC) —que mesura l'evolució dels preus dels béns i serveis de consum en habitatges familiars— a Catalunya ha crescut dues dècimes el juliol i va tancar el mes al 2,8%, segons les dades publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Aquest increment no es veia a Catalunya des de l'abril del 2017, quan també va ser del 2,8% anual. Al conjunt d'Espanya, els preus també pugen interanualment, amb un augment de dues dècimes fins al 2,9%.

La rebaixa de l'IVA de l'electricitat redueix al taxa anual de l'habitatge de l'IPC

Pel que fa a la variació mensual, entre juny i juliol l'IPC a Catalunya ha caigut un -0,6%, una mica menys que a tot l'Estat espanyol, on l'índex de preus ha disminuït un -0,8%. En aquest sentit, segons l'Institut Nacional d'Estadística, els preus anuals del juliol es veuen afectats per l'encariment d'hotels i restauració (+0,7%) o l'alimentació (+1,7%). En canvi, es modera un 0,7% la taxa anual de l'habitatge, fins al 8,4%, per l'efecte de la rebaixa de l'IVA de l'electricitat. En aquest cas, també apuja el preu del gas.


Si es comptabilitzen aquestes despeses juntes, habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles, es nota un descens del 0,4%, gràcies al descens de l'IVA de l'electricitat. En canvi, puja un 0,6% el transport, un 0,7% l'oci i la cultura, i un 0,8% els serveis de restaurants i hotels. Si es consideren amb concreció totes les taxes de variació mensual, al juliol el preu del calçat i la roba a Catalunya ha caigut un 12,7% gràcies a les rebaixes.

L'IPC baixa a les quatre demarcacions catalanes

Al conjunt d'Espanya, la tendència mensual és molt similar, amb una variació del -12,4% en la roba i el calçat i del -0,8% en habitatge, electricitat, gas i altres combustibles. Per demarcacions, la inflació anual a Girona és aquest juliol del 3,1%, a Lleida del 3,5%, a Tarragona del 3,3% i a Barcelona del 2,5%. L'índex de variació mensual és en tots els casos negativa, amb baixades del -0,5% a Girona, -0,8% a Lleida, -0,4% a Tarragona i -0,7% a Barcelona.