Test de Reflexió Cognitiva: la prova d'intel·ligència més curta del món

Només el 17% dels participants en l'estudi van respondre correctament les tres preguntes

Amb aquestes preguntes et rebregaràs el cervell, però les seves respostes són senzilles | Pexels

 

L'any 2005, el professor de l'Institut Tecnològic de Massachusetts (Estats Units), Shane Frederick, va crear el denominat 'Test de Reflexió Cognitiva'. Format únicament per tres preguntes, és la prova d'intel·ligència més curta del món i ara s'ha fet viral.

 

Era un estudi en el qual van participar més de 3.000 persones, incloent-hi estudiants de la Universitat Harvard i la de Princeton, de diferents camps i nivells d'educació, es va determinar que els resultats d'aquest test cognitiu depenien també del sexe dels participants – les respostes de les dones es relacionaven amb les preferències del temps i, la dels homes, amb les preferències de risc – i només el 17% de tots ells va aconseguir la màxima puntuació.

 

Test de Reflexió Cognitiva 

ALERTA! Respon abans de descobrir les respostes més avall.

 

 1. Un bat i una pilota costen 1,10 dòlars en total. El bat costa 1 dòlar més que la pilota. Quant costa la pilota?
 2. Si 5 màquines tarden 5 minuts a fer 5 aparells. Quant temps tarden 100 màquines a fer 100 aparells?
 3. En un llac hi ha un segment de coixinets de lliris. Cada dia, el segment duplica la seva grandària. Si el segment triga 48 dies a cobrir tot el llac, quant temps trigarà el segment a cobrir la meitat del llac?

 

Respostes habituals

 1. 10 centaus
 2. 100 minuts
 3. 24 dies

 

Només el 17% dels 3.000 participants en l'estudi va respondre correctament les tres preguntes | Cedida

 

Respostes correctes

 1. 5 centaus
 2. 5 minuts
 3. 47 dies

 

Explicació

 1. Aquest problema se soluciona amb una simple equació matemàtica. Si la pilota la denominem X, el bat seria (X+1), ja que costa 1 dòlar més. Per tant, al sumar els dos, dóna 1,10 $ i l'equació seria: X + (X+1) = 1,10. I aquesta es resol: 2X + 1 = 1,10; 2X = 1,10 - 1; 2X = 0,10; X = 0,05. És a dir, la pilota costa 5 centaus de dòlar.
 2. El segon problema és més de lògica i s'ha d'estar atent a l'enunciat. Si 5 màquines fabriquen 5 aparells en 5 minuts, vol dir que cada màquina fabrica un aparell, i per això en el mateix temps, 100 màquines fabricaran 100 aparells. És a dir, la resposta correcta és 5 minuts.
 3. Finalment, el tercer problema és el que sembla ser el més complicat. Cal destacar que ha de tenir-se en compte que cada dia, la quantitat de lliris es duplica, per la qual cosa si es triga en total 48 dies a cobrir tot el llac, vol dir que en l'últim dia s'havia cobert la meitat d'aquest. Així doncs, quan els lliris ocupessin la meitat del llac en el dia 47, per a després, en el 48, duplicar la seva grandària i ocupar-lo completament. Llavors, la resposta és 47 dies.

 

També et pot interessar...