IMATGES

Cauen els primers flocs de neu a les muntanyes de Tarragona

Laia Molné