Logo Catalunya Diari
Logo Catalunya Diari
Logo Instagram CatalunyaDiari
Logo Messenger
Fotomuntatge de CaixaBank, una maqueta d'una casa i unes claus

Avís de CaixaBank a tots els que pensen comprar-se una casa: ens afecta a tots

CaixaBank revela tots els impostos que cal assumir

CaixaBank ha enviat un avís a totes aquelles persones que tinguin previst comprar-se un habitatge en propietat. Afecta tothom per igual, per la qual cosa caldrà estar molt atents.

L'entitat financera recorda que la despesa a assumir va més enllà del simple pagament de l'immoble. També caldrà enfrontar-se a una sèrie d'impostos, tant per part del que compra com del que ven. Una operació d'aquestes característiques mou importants quantitats de diners, cosa que obligarà a satisfer unes quantes obligacions tributàries.

Ningú no estarà exempt d'afrontar aquests tributs, per la qual cosa resulta convenient conèixer quins són. Sobretot per fer-nos una idea del capital necessari per adquirir un habitatge. Des de CaixaBank indiquen que els impostos esmentats poden variar segons diferents factors.

Quins impostos corresponen abonar al comprador?

El comprador haurà de fer un important esforç per aconseguir una casa. En general, els experts estimen que els tributs suposaran al voltant del 10% del seu valor. Això significa que si n'adquireix una per 200.000 euros, necessitarà 20.000 euros més.

Tot això cal tenir-ho molt present. El més convenient seria comptar amb aquesta quantitat estalviada o, almenys, incloure-la a la hipoteca que se sol·liciti al banc.

Muntatge del logo de CaixaBank damunt de la façana exterior d'un bloc de pisos
CaixaBank explica que tant comprador com venedor han de pagar uns impostos | Getty Images

Entre els impostos que haurà d'abonar el comprador d'un immoble hi ha l'IVA, Actes Jurídics Documentats i Transmissions Patrimonials Oneroses, publica Tododisca. A CaixaBank confirmen que el percentatge d'IVA que es paga per «l'adquisició d'un habitatge és el mateix a tot Espanya».

Puja fins al 10% del preu de la casa, però a les Canàries es reduiria aquest tribut. A l'arxipèlag «s'aplica l'impost general indirecte canari (IGIC), el tipus del qual, sobre la base de la normativa vigent, és del 6,5%». També incideixen que aquests tipus poden canviar quan es tracti d'un «habitatge de protecció oficial o de promoció pública».

L'impost corresponent a Actes Jurídics Documentats també varia segons el punt del país on s'ubiqui la propietat. Ens trobem amb una taxa que depèn de les comunitats autònomes. Les més baixes, com indica aquest portal, es localitzen a Madrid i Canàries.

El venedor tampoc no es deslliura dels tributs

L'altra part, «el venedor, també haurà d'afrontar el pagament d'altres impostos», recorden. Incideixen en la necessitat de «parar atenció» sobretot a dos impostos, que són de caràcter obligatori. És el cas de l'IRPF i la plusvàlua municipal.

En cap cas no es tractarà d'una quantitat fixa comuna a totes les persones. El desemborsament a realitzar està condicionat per uns quants factors. Entre ells, el valor del sòl en el moment en què es faci la transacció o el guany patrimonial que s'aconsegueixi per l'operació.

Muntatge d'una persona signant una hipoteca i rodona amb bitllets d'euro
El comprador haurà de pagar al voltant del 10% del valor de l'habitatge en impostos | Photobyphotoboy

Expliquen que quan té lloc la venda d'un immoble es produeix un guany o una pèrdua patrimonial al compte del venedor. I això tindrà les conseqüències sobre altres impostos com l'IRPF.

Per tant, el que ven un habitatge ha d'incloure la transacció a la propera Declaració de la Renda, ja sigui després d'aconseguir un guany o una pèrdua. Hisenda necessita tenir-ne constància.

L'altre impost a què es refereixen és la plusvàlua municipal. Serveix per gravar l'augment del valor d'aquests terrenys quan es duu a terme l'operació de compravenda, però es pot donar el cas que s'estalviïn aquest tribut.

No haurien d'assumir-ho si no existissin beneficis, cosa que implicaria també que l'immoble hauria perdut cert valor. En aquest cas, l'abonament s'efectuaria a l'ajuntament on estigués situada la propietat.