URGENT

🚨 Espanya no aixeca el cap: més de 36.000 nous contagis i 591 defuncions

Deu consells per estalviar en la declaració de la renda de 2019

Aquestes recomanacions han estat donades per experts del Consell General d’Economistes i tècnics d’Hisenda

Consells per intentar rebaixar la factura  de la declaració de l'IRPF del 2019 | Cedida

Intentar estalviar en la declaració de la renda és una preocupació comuna entre moltes persones any rere any. Així, diversos experts del Consell General d’Economistes, tècnics d’Hisenda de Gestha i assessors fiscals d’Aedaf han donat una sèrie de recomanacions a tenir en compte per fer la declaració de la renda d’aquest 2019, indicant que la darrera part de l’any és un bon moment per intentar rebaixar la factura.

Els 10 consells per estalviar en la declaració de la renda

1. Aportar a plans de pensions o de previsió assegurats, fins a un màxim de 8.000 euros, sempre que no superi el 30 % dels rendiments del treball i altres activitats econòmiques. A més, també es pot aportar al pla de pensions del cònjuge fins a un màxim de 2.500 euros. Tanmateix, la desgravació dependrà dels ingressos.

2. Incrementar la inversió en el pagament del préstec de l’habitatge habitual, fins a un màxim de 9.040 euros, sempre que s’adquirís abans de l’1 de gener de l’any 2013. En aquest cas es dedueix un 15 % de la quantitat aportada.

3. Cal tenir en compte que també gaudeixen de deduccions les quotes sindicals, de partits polítics, col·legis professionals, ONG o fundacions.

4. Per la seva part, aquells que inverteixin en accions d’una empresa de nova creació poden deduir un 30% de la quantitat aportada a la quota estatal de l’IRPF, fins a una base màxima de 60.000 euros.

5. Les persones més grans de 65 anys no hauran de tributar els diners obtinguts amb la venda del seu habitatge habitual o en desprendre’s de qualsevol bé o dret, sempre que els fons es reinverteixin en una renda vitalícia.

6. Els darrers dies de l’any poden aprofitar-se per fer inversions en cas de ser propietaris d’habitatges de lloguer. També és important llogar com a residència habitual i no de temporada o despatx per poder beneficiar-se d’una reducció del 60 %.

7. En cas de vendre un habitatge, no tributaran els beneficis obtinguts sempre que s’inverteixin en un altre habitatge que sigui residència habitual.

8. Els guanys patrimonials (com la venda d'un habitatge) poden compensar-se amb pèrdues (per exemple, per venda d'accions) del mateix exercici o d'altres anteriors si encara estan pendents.

9. No tributen els rendiments dels plans d’estalvi a llarg termini, sempre que l’aportació no superi els 5.000 euros anuals i hi romanguin com a mínim cinc anys.

10. Aquells que tinguin contractes de lloguer amb data anterior al 2015 i rendes inferiors a 24.107,2 euros poden aplicar la deducció per lloguer d’habitatge habitual, ja desapareguda, que permet deduir un 10,05 % de les rendes satisfetes.

També et pot interessar...


Comentaris

envia el comentari