reiki

Descobreix tots els beneficis del reiki

T'expliquem els secrets d'aquesta tècnica que permet canalitzar l'energia de l'univers a través de les mans

El reiki, que s'ha convertit en un fenomen de la societat molt popular i estès, és una teràpia alternativa que té l'objectiu de fer que l'individu millori tant a nivell espiritual com físic, emocional i mental, o bé potenciar la seva guarició a través del fet de canalitzar les energies de la vida i de l'univers, per mitjà de les mans. Si vols conèixer-ne tots els secrets, et convidem a seguir llegint.

Definició i funcionament del reiki

L'any 1922, un japonès anomenat Mikao Usui va inventar el reiki, una tècnica que es basa en canalitzar energia vital i transmetre-la per mitjà de les mans, i que en teoria consta de molts avantatges per al cos i que serveix per conferir serenor. 

El mot reiki està format pels mots «rei», que en sànscrit vol dir energia de l'univers, i «ki», que té el sentit d'energia vital, i tal com passa en un gran nombre de les tradicions d'Orient en què es fonamenta, la seva finalitat és connectar el cosmos i la persona, traient profit de les energies universals amb l'objectiu de dur a terme una revitalització de l'energia vital. 

El seu principi bàsic, de fet, es fonamenta en les creences hinduistes vinculades amb els txakres, que són un total de set centres energètics repartits per l'organisme de forma vertical, des de dalt de tot del cap fins a la zona del còccix. En particular, cadascun d'ells disposa d'un potencial enorme en temes diferents del món espiritual. Així, aquesta mena de creences estan fonamentades en el fet que l'organisme du a terme una acumulació d'energia que es pot canalitzar i també potenciar, de la mateixa manera que passa amb la resta de cossos físics d'aquest planeta. 

D'aquesta manera, les mans representen la zona de l'organisme més rellevant:  de fet, són la part del cos a través de la qual desprenem una quantitat d'energia més elevada. Per això, consten d'un rol d'allò més destacat a l'hora de gestionar-la, de canalitzar-la i de tractar-la. Per entendre-ho millor, podem posar un exemple: la 'mudra' —que són postures diferents que adopten les mans— serveix per atrapar i guiar el flux energètic cerebral mentre es produeix la pràctica de la meditació. 

Mikao Usui, per aquest motiu, va descobrir que a través de les mans es pot dur a terme la canalització de l'energia dels txakres que tenim els éssers humans, fomentant una millora de la persona a nivell espiritual, mental i físic, i va dur a terme el desenvolupament d'una tècnica d'harmonització amb una notable complexitat que va propagar-se pel món occidental a partir de l'any 1927 i que, durant els darrers temps, ha viscut un 'boom' remarcable. 

Els principis més importants del reiki

Segons el creador del reiki, la finalitat més rellevant que persegueix aquesta tècnica és arribar a l'estat de serenor immutable al qual feien referència els erudits del món oriental, conegut amb el nom d'Anshinritsumei. Per aconseguir-ho, Usui va treballar en una tècnica curativa que finalment va esdevenir tot un sistema filosòfic i que es fonamenta en un total de cinc principis essencials. Qualsevol persona que vulgui practicar reiki primer ha de conèixer aquests pilars: 

1. Únicament avui, o «Kyo dake-wa»

Es tracta d'un pilar centrat en la rellevància del present per a l'existència de les persones, per damunt del futur i del passat. Es fonamenta en la fugacitat de l'existència i, per això, fa referència al fet de centrar els nostres esforços i concentrar-nos en el comportament que mostrem durant la nostra vida quotidiana, d'una manera que sigui plenament conscient. El seu principi més important, per això, és l'adquisició de la consciència del moment present. 

Igualment, l'existència es basa en l'acumulació de moments. Per aquest motiu, cal que tinguis en compte que totes les coses que duguis a terme en un present tindran conseqüències per al futur.

2. Evita enfadar-te, o «I karuna»

El sentiment d'ira resulta d'un autocontrol baix, i es tracta d'una sensació plena de negativitat molt nociva tant per a la gent que la sent com per a les persones que es troben a prop seu. Com que els sentiments i les emocions donen lloc al karma —una energia d'allò més important que et fa arribar les coses que has donat en un començament—, aquest pilar et suggereix l'abstracció del plànol emocional. 

Tot això fa que la rancúnia i l'odi es comportin com uns sentiments que disgreguen el nostre esperit. Per aquesta raó, és important que controlis aquests impulsos deixant de banda l'egocentrisme que puguis tenir.

3. Deixa enrere les preocupacions, o «Shinpai suna»

És important que cada dia t'esforcis al màxim per millorar, tant a nivell personal com vital. Ara bé, existeix una energia anomenada Gran Cosmos que és superior i que fa que les coses passin de manera no controlable. Això fa que sigui imprescindible desprendre't de la responsabilitat absoluta de les coses, i que segueixis aquest pilar que diu que t'has d'alliberar de les teves preocupacions.

Per tal d'assolir una existència equilibrada, aquest pilar ens diu que hem de creure en l'univers i en el poder que té, així com deixar-lo actuar.

4. Agraeix les coses, o «Kansha shite»

El culpable de desviar-te del camí de la perfecció és l'egocentrisme, perquè fa que les emocions que tens quedin esclavitzades i t'impulsa a perdre el control dels teus actes. Has de tenir ben clar que no estàs vivint per tu mateix/a, i donar-li les gràcies al teu entorn i també a la natura. En concret, aquest agraïment es fonamenta en una consciència elevada que tothom és capaç de desenvolupar i d'assolir, a través del creixement espiritual.

En concret, aquest pilar del reiki t'ajuda a identificar tot el potencial de la gratitud  per tal de contribuir a l'enriquiment espiritual. 

5. Treballa amb honradesa i eficàcia, o «Gyo wo hageme»

La doctrina del reiki confereix una gran transcendència al treball, perquè considera que és el principi que s'encarrega d'activar l'existència  i que, en canvi, la ganduleria resulta nociva tant per a la societat en general com per a la persona en particular. Per aquest motiu, el darrer pilar del reiki fa referència a l'activitat i al dinamisme dels individus.

Si treballes amb ganes i perseverança, a banda de mirar d'extreure aprenentatges de la resta de la gent, el teu esperit i el teu cos podran créixer de manera qualitativa

Avantatges del reiki

Tot seguit, et mostrem els avantatges que té la pràctica del reiki, una teràpia natural que pot complementar la medicina de tota la vida —així doncs, hem de tenir en compte que no la reemplaça— i que serveix essencialment per dues coses: que l'individu es trobi més bé, i que millori en diversos àmbits. Així doncs, per practicar-ne no cal que la persona que s'hi sotmeti tingui una patologia concreta.

reiki
La pràctica del reiki té com a objectiu agrupar l'energia de la vida i l'energia universal per tal de contribuir a la millora de la persona | Sun-rise

 

1. Ajuda a millorar a nivell de salut física

Com que els individus tenim tendència a acumular energia tant negativa com positiva, el fet d'alliberar-ne de positiva contribueix a la millora de determinades patologies a nivell físic. La pràctica del reiki pot resultar molt útil a l'hora de mitigar els efectes del mal associat a la regla, del mal de cap i del restrenyiment, a banda de reforçar les funcions del sistema immunològic de l'organisme, per tal de prevenir possibles infeccions. 

La fortalesa física dels individus es pot reforçar a través de cada sessió d'aquesta teràpia natural. De la mateixa manera, quan es produeix l'alliberament de les energies del cos, la força d'autocuració que posseeix l'organisme s'accelera i, per tant, resulta de gran utilitat per a la gent que es troba en fase de rehabilitació. 

2. Fomenta l'harmonia a nivell de la ment

Dins de l'actual societat occidental en què vivim, l'ansietat i l'estrès són els dos adversaris més importants que trobem. Es tracta, a més, de dos estats en què el reiki es concentra especialment i, per això, la seva pràctica contribueix a la mitigació de l'ansietat i de l'estrès, a través del foment de l'harmonia de la ment i de la serenor a nivell espiritual.

El reiki també pot ser-nos molt útil si el fem servir com a complement de tractaments de tipus psiquiàtric, per abordar determinades patologies de la ment de l'estil de l'insomni o les depressions. Ara bé, hem de tenir en ment, en qualsevol cas, que no pot reemplaçar mai les teràpies a nivell clínic dutes a terme per professionals d'aquest àmbit. 

3. Proporciona avantatges a nivell emocional

Els beneficis del reiki no s'aturen amb el tractament de determinades patologies de la ment com l'insomni, sinó que també en presenta a l'hora de tractar temes emocionals  de l'estil de les problemàtiques sentimentals, de la ira sobtada, dels comportaments agressius o de l'amor propi.

Igualment, hem de remarcar que sovint la tristesa no es pot diagnosticar a nivell clínic. En aquest sentit, el reiki resulta molt interessant perquè permet dur a terme una evolució fins que aconseguim un estat anímic més plaent, a banda d'aconseguir descobrir potencials concrets de la personalitat de l'individu que rep el tractament.

4. Confereix harmonia a nivell espiritual

Una altra virtut d'aquesta teràpia és que consta d'uns efectes destacables pel que fa a l'esperit de les persones, el centre irradiador que serveix per ampliar l'energia cap a la resta d'esferes —emocional, mental i física— i que permet que el reiki disposi d'una manifestació intensa. Finalment, la meta d'aquesta teràpia és dotar d'equilibri, serenor i harmonia el nostre esperit.

La millor música per a les sessions de reiki

El reiki pot complementar-se a través d'altres pràctiques associades a la relaxació que, dins de la societat occidental, estan adquirint un gran èxit segurament pel ritme de vida frenètic que s'hi respira. Per això, és habitual en aquesta teràpia natural recórrer a l'ús de melodies relaxants per fomentar l'estat meditatiu i el tractament de la persona a través de l'energia.

Normalment, les melodies associades al reiki són instrumentals i consten d'un to baix i d'un ritme tranquil. De manera eventual, consten de sons naturals o elaborats a partir de la veu de les persones, que podem trobar en un nombre variat de situacions i casos però que són particularment interessants a l'hora de gestionar tot allò que té a veure amb l'alliberació energètica dins d'aquesta pràctica.

 

Fer reiki des de lluny: és efectiu? 

El reiki, al llarg de la seva història, ha evolucionat de diferents maneres. Una de les varietats que han aparegut d'aquesta teràpia és el reiki a distància, que igualment rep el nom d''Enkaku Chiryo'. En concret, aquesta pràctica es basa en la canalització de les energies d'individus que estan situats en un lloc diferent del planeta. Ara bé, si l'energia del reiki es transmet per mitjà de les mans, és realment efectiu fer-ne a distància?

Aquesta tècnica, de fet, ens diu que no només podem fer arribar energia a la resta de la gent a través de la distància, sinó que igualment podem fer arribar energia cap al futur i també cap al passat. 

Els terapeutes que han fet satisfactòriament el Segon Grau de reiki podran rebre els tres símbols mestres d'aquesta disciplina, un dels quals és el Símbol de Llum o Símbol de la Distància  i que s'encarrega d'establir la connexió amb les persones que es troben en un altre lloc, a través d'algun element com ara un paper, una foto, algun objecte clau o simplement de la ment. 

Si volem transmetre energia a algun avantpassat, enviar-la cap al futur o cap al món en general, podem recórrer al poder mental i de la nostra imaginació. Per fer-ho, però, ens caldrà tenir una formació adequada.

Tot i que existeixen veus que qüestionen l'efectivitat d'aquesta pràctica, la tècnica del reiki a distància està basada en determinats aspectes que apareixen a la doctrina  de la disciplina i, a més, diversos terapeutes han afirmat que aquesta tècnica els ha donat bons resultats.

Institucionalització de la pràctica: la Federació Espanyola de Reiki

La Federació Espanyola de Reiki  agrupa tant les persones particulars com les associacions que treballen per promoure el reiki i la seva pràctica. En concret, aquesta federació fomenta l'establiment d'un reiki professional, ètic i seriós, a través d'un codi ètic de pràctica i d'ensenyament que regeixi l'actuació de les persones i les associacions  que s'hi dediquen.

L'entitat ha afirmat que el nombre de federats d'aquesta pràctica ja ha arribat als 5.000, i un dels beneficis que proporciona el fet d'afiliar-s'hi és poder gaudir de diverses activitats i cursos formatius, un àmbit que la federació vol fomentar: de fet, confereix una gran rellevància a la formació per aconseguir un reiki amb total transparència. Per mitjà de la federació, a més, les persones que comencen a rebre formació en aquest àmbit tenen la possibilitat d'establir un contacte amb molts altres terapeutes i mestres.

Així, tant a nivell de la pràctica del reiki com de la formació dels terapeutes, la federació té l'objectiu de mantenir els estàndards de la disciplina, un àmbit en què no és estrany trobar-hi intrusismes i fraus. Com que el reiki ha experimentat un creixement sense precedents, aquesta federació s'ha volgut assegurar que es reguli i que la pràctica es pugui anar estenent de manera beneficiosa.

També et pot interessar...