Pla general del control de mobilitat que han fet els Mossos a l'àrea de servei del Baix Ebre, a l'AP-7

El Govern ho aclareix: Els 13 casos que et permeten saltar el confinament comarcal

Les mesures decretades es mantindran fins a la matinada del 26 d'abril

La setmana passada, el Govern de la Generalitat va apostar per prorrogar les mesures restrictives decretades a Catalunya per tal d'intentar frenar la propagació del coronavirus. Fins al 26 d'abrils, doncs, es mantindran les restriccions actuals que viu Catalunya, com ara el confinament comarcal. Tot i això, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) també s'ha publicat quines excepcions hi ha per poder-se saltar aquesta limitació de mobilitat.

Així doncs, hi ha un total de 13 excepcions que ens permetrien circular lliurement pel país sense tenir en compte el confinament comarcal que, a hores d'ara i fins al 26 d'abril, hi ha decretat a Catalunya. Aquest són els 13 casos que, segons el DOGC, ens donen la possibilitat de saltar-se la limitació de mobilitat comarcal: 

 • Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.
 • Compliment d'obligacions laborals que no es puguin desenvolupar mitjançant treball a distància o teletreball.
 • Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d'educació infantil.
 • Retorn al lloc de residència habitual o familiar, per una necessitat justificada.
 • Assistència i cura de persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables. S'hi inclouen els desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d'edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents.
 • Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances per a gestions que no es puguin realitzar per mitjans telemàtics.
 • Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials que no es puguin realitzar per mitjans telemàtics.
 • Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables que no es puguin realitzar per mitjans telemàtics.
 • Realització d'exàmens o proves oficials inajornables.
 • Exercici del dret de manifestació i de participació política.
 • Desplaçaments per al desenvolupament de les competicions esportives autoritzades.
 • Circulació quan es tracti de transport de mercaderies.
 • Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga, força major o situació de necessitat degudament acreditada.

Les restriccions -i les seves excepcions- seran actives a Catalunya fins a la matinada del 26 d'abril. S'espera que cap a finals de setmana laboral, els responsables de les Conselleries de Salut i Interior compareguin per anunciar els possibles canvis en les mesures de cara a la pròxima setmana. Segons va anunciar la setmana passada el secretari general del Departament de Salut, Marc Ramentol, hi ha la possibilitat que, a partir del 26 d'abril, s'aixequin algunes restriccions importants si els indicadors acompanyen. Entre elles hi hauria, per exemple, l'eliminació del confinament comarcal o l'endarreriment del toc de queda nocturn.