foto arxiu nena maltractada

253 sospites de maltractaments infantils durant aquest 2019 a Catalunya

Un 26,2% dels casos registrats el mes de juny eren menors de dos anys

Els professionals dels centres hospitalaris de la xarxa pública amb servei de pediatria i els professionals de protecció han notificat entre el gener i el juny del 2019 fins a 253 sospites de maltractaments infantils.  Segons les dades publicades al Registre Unificat de Maltractament Infantil (RUMI) només el mes de juny, se'n van notificar 44, la majoria per maltractament físic, un 41'7%. 

D'aquests 44, un 23,8% són nadons de menys d'un any, 2,4% tenen entre un i dos anys. El 14,3% de les notificacions corresponen a infants entre tres i cinc anys, igual que els nens d'entre sis i vuit anys. Entre nou i onze anys hi ha un 16,7% dels casos, mentre que entre dotze i catorze, un 11,9%. Finalment, entre els quinze i els disset anys, s'han registrat el 16,7% de les notificacions.

Més nenes que nens

Els 44 casos notificats el juny d'aquest any, el 69% eren nenes i el 31% nens. Tenint en compte que hi ha infants o adolescents que han patit més d'un tipus de maltractament simultani, el físic és el més freqüent, en un 41,7% dels casos, seguit de la negligència i l'abandonament i el psicològic i emocional.  En aquests sis primers mesos de l'any, fins a 43 nadons de menys d'un any han estat víctimes de presumptes agressions. 

L'acumulat de 253 d'aquest 2019 és una xifra lleugerament més baixa que la registrada durant el mateix període del 2018, que van ser de 284. El 2017, entre gener i juny, se'n van notificar 224 i el 2016, 153. 

També et pot interessar...